නිවාස සැලසුම්

මායිම් බිත්තියටම නිර්මාණය වු වැඩි ඉඩකඩක් ඇති දෙමහල් නිවසක්

මායිම් බිත්තියටම නිර්මාණය වු වැඩි ඉඩකඩක් ඇති දෙමහල් නිවසක්

තුන්පාරක් ඉදිකිරිම් කළ හැකි කාමර 03ක කුඩා දෙමහල් නිවසක්

මෙවර අප ඔබ වෙත ඉදිකරන්නේ නිදන කාමර 03ක් ඇති නවීන පන්නයේ සරල සැකැස්මකින් යුත් දෙමහල් නිවසක්

ලක‍ෂ 55 ත් අතර මුදලකට සාදා ගත හැකි සරළ නිවසක්

මෙම නිවස සැපසුම් අයත් බිම් මහල වර්ග අඩි 1060ක් පමණ වන අතර එයට විවෘත ආලින්දය, විසිත්ත කාමරය, කෑම කාමරය, පැන්ට්‍රිය

පර්චස් 07ක් වැනි කුඩා ඉඩමක් සහිත ඉඩමකට

නරා ඉංජිනියරින් ආයතනය මගින් මෙවර ඉදිරිපත් තරන්නේ පර්චස් 07ක් වැනි කුඩා ඉඩමක් සහිත ඉඩමකට

කලින් නිවසක් බලමු.  පසුව නිවස හදමු

අද ඉදිරිපත් කර තිඛෙන ප්‍රධාන ඡායාරූපයෙන් නිවස ඉදිරි පෙනුමෙන් අනෙක් කුඩා ඡායා රූප මගින් එම

ලස්සන නිවස

නිවෙසේ  බාහිර අලංකරණයට ගෘහණියන් නිතරම උත්සාහ කරනවා. බාහිර අලංකරණය ගැන සැලකිලිමත්වන ඔබ එහි කල්පැවැත්ම සහ පිරිසුදුකම කෙරෙහිත් දැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතුයි.

පරණ නිවසට අලූත් දෙමහල් නිවසක්

පරණ නිවසට අලූත් දෙමහල් නිවසක්

සරල වහල සැලැස්මක් ඇති දෙමහල් නිවසක්

මෙවර අප ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නේ සරළ පල දෙකේ වහල සැලැස්මක් එක්කළ නිවසක්

පර්චස් 05ක කුඩා ඉඩමකට වැඩි ඉඩකඩ ඇති නිවසක්

මෙය පර්චස් 05ක ඉඩමක වුවත් සෑදිය හැකියි. මුලික කාමර වල විශාලත්වය සාමාන්‍ය මට්ටමකින් ගත් විට මේ නිවස රුපියල් ලක‍ෂ 32කින් පමණ වැඩ නිම කළ හැකිය.

අදියර දෙකක දී ඉදිකළ හැකි බෑවුමකට ගැළපෙන දෙමහල් නිවසක්

නිදන කාමර 04ක් සහිත බිම් මට්ටම් දෙකකින් සැදි අලංකාර නවින පන්නයේ දෙමහල් නිවසක්

අතේ ඇති මුදලට අදියර කිහිපයකදී ඉදිකළ හැකි කාමර දෙකක දෙමහල් නිවසක්

මෙවර අප ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නේ නිදන කාමර 02ක් සහිත කුඩා දෙමහල් නිවසක් මෙම පර්චස් 08 ක ඉඩමක රුපියල් ලක‍ෂ 32කින් වුවත්

වෙනස් අදහසකට තෙමහල් නිවසක්

මෙවර අප ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නේ නිදන කාමර 05ක් සහ කුඩා ප්‍රියසම්බාෂණ ශාලාවක් සහිත නවීන පන්නයේ

පටු දිග කුඩා ඉඩමකට කාමර 03ක අංග සම්පූර්ණ නිවසක්

මෙවර අප ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නේ නවීන ගෘහ නිර්මාණයට අනුව සැකසුන නිදන කාමර 03ක් සහිත අංග සම්පුර්ණ කුඩා තනි මහලේ

අදියර දෙකක දී ඉදිකළ හැකි බෑවුමකට ගැලපෙන දෙමහල් නිවසක්

මෙවර අප ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නේ නිදන කාමර 04ක් සහිත බිම් මට්ටම් දෙකකින් සෑදි අලංකාර නවීන පන්නයේ දෙමහල් නිවසක්

වාස්තු විද්‍යාව වැරදුනාම ගේ කඩන්නම ඕනෑද ?

වාස්‌තු විද්‍යාව පිළිබඳ නිවැරැදි වැටහීමක්‌ නොමැති නිසාත් වැරැදි උපදෙස්‌ ලැබීම නිසාත්, සමහර නිවාස හිමියෝ මහත් කරදරයට පත් වෙති.

දකුණට සහ නැඟෙනහිරට ‍දොර උළුවහු තිබේ නම් කාන්තාවන්ට හානි

වාස්තු විද්‍යාවට අනුව නිවෙසක් හදන්නෙ ජීවිත කාලයේම සතුටින් සමගියෙන් ජීවත්වෙන්න බලාපොරොත්තු පොදි බැඳගෙන. නිවෙසේ ඉදිවෙන සෑම අංගයක්ම වාස්තු විද්‍යාවට අනුව සැලසුම් කරන්නෙ ඒ නිසාමයි. සුබ දිශාවට කාලයට මුල් තැන දීලා නිවැරැදිව කටයුතු කරන්න අපි උනන්දු වෙන්නෙ ඒ නිසාමයි. ‍

අතේ ඇති මුදලට අදියර කිහිපයකදී ඉදිකළ හැකි කාමර දෙකක දෙමහල් නිවසක්

අතේ ඇති මුදලට අදියර කිහිපයකදී ඉදිකළ හැකි කාමර දෙකක දෙමහල් නිවසක්

නිවස වායූ සමීකරණය කිරීමට පෙර...

නිවසක සුන්දරත්වයට ඒ නිවසේ සැලැස්ම විතරක්ම මදි. ඒ නිවසට භාවිතා කරලා තියෙන ගෘහ භාණ්ඩත් නිවසේ සුන්දරත්වය දෙගුණ තෙගුණ කරනවා. හැබැයි නිවසක ගෘහ භාණ්ඩ භාවිතා කිරීමේ දී අපි වඩාත් කල්පනාකාරී විය යුත්තේ ඒ අතර ගෘහ විදුලි උපාංගත් භාවිතා වෙන නිසයි.

ඉඩමේ හැඩයෙන් නිවසේ දිවිය සුරැකෙයි..

ලස්සන නිවසක සුන්දර පවුල් ජීවිතයක් ගත කිරීම අපි කාගේත් සිත් තුළ තිබෙන ලොකු බලාපොරොත්තුවකි. නමුත් ඒ සිහිනය ඒ විදිහටම සැබෑ කරගන්න නොහැකි වන අවස්ථාද අපි දැක තිබේ.

පර්චස් 12ක ඉඩමකට කාමර 03ක අංග සම්පුර්ණ නිවසක්

මෙවර අප ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නේ නවීන ගෘහ නිර්මාණයට සැකසුන නිදන කාමර 03 ක් සහිත අංග සම්පුර්ණ කුඩා තනි මහලේ නිවසක්

More News »

add_one