නිවාස සැලසුම්

අලුතින් ගෙයක් මිලදී ගන්නවානම් මේ දේවල් ගැනත් සොයා බලන්න

පැරණි සෘශි වරුන්ගේ වාස්තු විද්‍යා ශාස්ත්‍ර දැනුම සහ තවත් වාස්තු විද්‍යා දැනුම යොදා ගෙන නිවාස ඉදි කරගැනීම මගින් නොපෙනෙන ශක්තීන්ගෙන් ඇති වන කරදර මග හරවා ගන්නට හැකි වනවා පමණක් නොවෙයි.

ලක‍ෂ 55කට නිමවු දෙමහල් නිවෙසක්

වෙන්දේසි ඉඩම්වලට ස්භාවය විමසා බැලීමේ දී බෑවුම් සහිත මෙන්ම විෂම භූමි නිතර ඇස ගැටේ.

More News »

add_one