නිවස වායූ සමීකරණය කිරීමට පෙර...

2015-06-15 03:05:00       780
feature-top
නිවසක සුන්දරත්වයට ඒ නිවසේ සැලැස්ම විතරක්ම මදි. ඒ නිවසට භාවිතා කරලා තියෙන ගෘහ භාණ්ඩත් නිවසේ සුන්දරත්වය දෙගුණ තෙගුණ කරනවා. හැබැයි නිවසක ගෘහ භාණ්ඩ භාවිතා කිරීමේ දී අපි වඩාත් කල්පනාකාරී විය යුත්තේ ඒ අතර ගෘහ විදුලි උපාංගත් භාවිතා වෙන නිසයි. ඉතින් ආරක්ෂාකාරී විදුලි උපාංග නිවසට එක් කර ගන්නවා නම් ඒවා විශ්වාසනීය නාමයකින් තෝරා ගන්නත් අපි වගබලාගත යුතු වෙනවා. අද අපි ලස්සන නිවස තුළින් කතා කරන්නෙ ඒ ගැනයි.

පාරිභෝගිකයන්ට දිගු කල් පවතින නිෂ්පාදන හා භාණ්ඩ ලබාදීම පිළිබඳව කීර්තිමත් විශ්වාසනීයත්වයක් දිනා සිටින සිංගර් වෙළඳ නාමයේ ගෘහස්ථ වායුසමීකරණ පිළිබඳවයි මේ තොරතුරු ගෙන එන්නේ.
ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් වායුසමීකරණ වෙළෙඳ නාම රැසක් සිංගර් සමඟ අත්වැල් බැඳගෙන සිටී. ජපානයේ ප්‍රමුඛතම වෙළෙඳනාමයක් වන මිට්සුබිෂි ඉන්වර්ටර්/ ඇමෙරිකාවේ කැරියර් ඒකීය නිෂ්පාදන/ ටොෂිබා VRF පද්ධති සහ උණුසුම සහ වාතාශ්‍රය ලබාදෙන මෙන්ම වායු සමීකරණය කරන ෆුජීඑයාර් සම්පූර්ණ නිෂ්පාදන මාලාව ඇතුළුව ගෘහස්ථ සහ ව්‍යාපාරික වශයෙන් පාරිභෝගිකයාට වැදගත් නිෂ්පාදන රැසක් මීට අන්තර්ගතයි
වෘත්තීයමය නිමාවෙන් යුත් නිෂ්පාදන අතරෙන් නිවැරැදිව තමන්ට අවශ්‍ය සේවාව තෝරා ගැනීමට සහයෝගය ලබාදීමේ පටන් සවිකිරීම, ක්‍රියාත්මක කරදීම, නඩත්තු සේවා, වගකීම් කාලය, පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම, ඇතුළු සේවා රැසක්ම මෙහිදී අත්විදිය හැකියි.
එපමණක් නොව වර්තමානයට ගැනපෙන ලෙස අඩු විදුලි ධාරිතාවයකින් වැඩිම කාර්යක්ෂමතාවයක් ලබාදිය හැකි වායු සමීකරණය සහ සෞඛ්‍යට හිතකර වායු සමීකරණය තෝරා ගන්නත් අපි මතක තබා ගත යුතුයි.

Wmqgd .ekSu taIshka r weiqfrks

More News »