ලස්සන නිවස

2015-08-03 01:45:00       785
feature-top
පිරිසුදුකමත් වැදගත්
නිවෙසේ  බාහිර අලංකරණයට ගෘහණියන් නිතරම උත්සාහ කරනවා. බාහිර අලංකරණය ගැන සැලකිලිමත්වන ඔබ එහි කල්පැවැත්ම සහ පිරිසුදුකම කෙරෙහිත් දැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතුයි. ඔබ මුළුතැන්ගෙය හැඩකර ගැනීමට යොදාගන්නා පැන්ට්‍රි බඩ් කෙරෙහිත් එවැනිම අවධානයක් යොමු කළ යුතුයි.සාමාන්‍යයෙන් වෙළෙඳ පොළේ විවිධ මිල ගණන් යටතේ පැන්ට්‍රි කබඩ් මිලදී ගැනීමට තිබෙනවා. ඔබේ ආර්ථිකයට ගැළපෙන ආකාරයේ පැන්ට්‍රි කබඩ්ස් මිලදී ගැනීමටත් එමගින් මුළුතැන්ගෙයට වඩා ආකර්ෂණයක් ලබා දීමටත් හැකියි.

වැඩ පිළිවෙළයි

මුළුතැන්ගෙය යනු උපරිම පිරිසුදු තත්ත්වයෙන් තබාගත යුතු ස්ථානයක්. එමෙන්ම භාණ්ඩ පිළිවෙළට අසුරා තැබීමද අනිවාර්ය සාධකයකි. මුළුතැන්ගෙයි විසිරී තිබෙන භාණ්ඩ නිසි ලෙස අසුරා තැබීමට පැන්ට්‍රි කබඩ් උදව් වෙනවා. පැන්ට්‍රි කබඩ් සහිත මුළුතැන්ගෙයකදී කාර්යක්‍ෂමව කටයුතු කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා.

බඩු පුරවන්න එපා

වර්තමානයේ පැන්ට්‍රි කබඩ් නිර්මාණය කරන්නේ දුම් කුස්සියක් නැති, ගෑස් ලිප් සහිත මුළුතැන් ගෙවල්වලය. එමෙන්ම පැන්ට්‍රිය නිර්මාණය කිරීමේදී මුළුතැන්ගෙයි සරල බව අවශ්‍යයයි. මුළුතැන්ගෙට බඩු භාණ්ඩ පුරවා අනවශ්‍ය සංකීර්ණත්වයක් ඇති කළොත් පැන්ට්‍රි කබඩ් ඉස්මතු වී නොපෙනෙන්නට ඉඩ තියෙනවා.ඇතුළත ස්වරූපය

පැන්ට්‍රි කබඩ් මතුපිට ස්වභාවය අනුව වෙනස් වන අවස්ථාද හඳුනාගත හැකියි. අපට එහි පිටතට පෙනෙන්නේ පියනපමණයි. මෙලෙස පියන පැත්තට විවෘත කළ හැකි, උඩු අතට විවෘත කළ හැකි, එමෙන්ම පහතට විවෘත කළ හැකි ආකාරයේ පියන්වලින් සහිතයි. මේවා ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව තෝරා ගත යුතුයි.

මීට අමතරව පැන්ට්‍රි කබඩ් ඇතුළත ස්වරූපය කෙරෙහි ඔබගේ දැඩි අවධානය යොමු කළ යුතුයි. මන්ද සමහර පැන්ට්‍රි කබඩ් ඇතුළත පිඟන් රඳවනය, හැඳි රඳවනය, වළං රඳවනය, කෝප්ප රඳවනය ආදී වශයෙන් වෙන්වෙන් වශයෙන් කොටස් කර තිබෙන නිසා එය ගෘහණියන්ට එදිනෙදා කටයුතුවලට පහසුවක් වේ.

Wmqgd .ekSu taIshka r weiqfrks

More News »