ඉඩම පොඩියි දෝෂ ලොකුයි

2015-11-10 10:12:00       661
feature-top
පුංචි ඉඩමක ගෙයක් හදනකොට "වාස්තු" බලන්න පුළුවන් වුණත් හැම දෙයක්ම සම්පූර්ණ කර ගැනීම නම් අපහසුයි. නමුත් මෙවැනි පුංචි ඉඩමක ගෙයක් හදන විට වාස්තු දෝෂ වැඩි වෙන්න පුළුවන් නිසා ඒවා ගැන අවබෝධයක් තිබීම ඉතාම වැදගත්.

පුංචි ඉඩමක ගෙයක් හදනකොට "වාස්තු" බලන්න පුළුවන් වුණත් හැම දෙයක්ම සම්පූර්ණ කර ගැනීම නම් අපහසුයි. නමුත් මෙවැනි පුංචි ඉඩමක ගෙයක් හදන විට වාස්තු දෝෂ වැඩි වෙන්න පුළුවන් නිසා ඒවා ගැන අවබෝධයක් තිබීම ඉතාම වැදගත්.


අද මා උදාහරණයට ගත් නිවෙස පිහිටියේ කුඩා ඉඩමක. මේ වගේ ඉඩමක අවශ්‍යතාවන් වැඩි කරගෙන නිවෙසක් ඉදි කරන්න හොඳ නැහැ. ඉඩමට ගැළපෙන්න හුරුබුහුටි සරල නිවෙසක් තමයි ඔබින්නේ. එහෙම නොවුණොත් ඒ කියන්නේ මුළු ඉඩමෙම ගේ වුණොත් වාස්තු දෝෂ බොහෝමයකට අත වැනීමක්. මේ වගේ ඉඩමකදී සිදුවිය හැකි දෝෂ මොනවාද?


වැසිකිළි වළවල් පිහිටීම
මේවා ප්‍රේත පාදයේ සිදු කළ යුතු ඉදිකිරීම්. නමුත් පාද බෙදීමක් මෙවැනි ඉඩම්වලදී අපහසු බව ඔබ දැන් දන්නා කරුණක්. ඉඩ තියෙන කොහේ හෝ වැසිකිළි වළ ආදිය ඉදිකිරීමෙන් ධන හානිත්, අසනීපත් මූලිකවම දැකිය හැකියි. දිශාව අනුව නිවැරැදිව ඉඩමේ මුලුවලට හසු නොවන පරිදි නිවෙස සමඟ දෝෂ නොවන පරිදි මේවා ඉදි කළ යුතුයි. දෝෂ වීමේ හැකියාව වැඩිපුර පවතින මෙවැනි ස්ථාන සඳහා "වාස්තු" බැලීම අනිවාර්යයි.

ප්‍රධාන
‍ෙදාරට බලපාන දෝෂ

ප්‍රධාන ‍ෙදාර නිවෙසකට ඉතා විශේෂයි. නිවැරැදි ආකාරයට එය නොතිබුණොත් එය ගෘහ මූලිකයාටත්, සමස්ත නිවැසියන්ටත් හානිකර දේ සිදු විය හැකිය. විවිධ වූ බාධක දේවලින් තොරව නිදහස්ව ප්‍රධාන ද්වාරය තැබීම ඉතාම යහපත්. රූපයේ ඔබට පෙන්වා ඇති ප්‍රධාන ‍ෙදාරට වී ඇති දෝෂයක්.
නිවෙස ඇතුළේ සිට පිටත බැලූ විට පෙනෙන කණු තිබෙන්නේ ‍ෙදාරට ඉදිරියෙන්. ඒ වාගේම බිත්ති කොටසක් පවතින්නේත් බාධකයක් ලෙසටයි. ප්‍රධාන දිශාවන් ගැන සිතා ප්‍රධාන ‍ෙදාර මේ ආකාරයට නොගැළපෙන හැඩයකට හා ආනතියකට තැබීම ගැළපෙන්නේ නැහැ.


‍ෙදාරටුව ඉදිරියේ ඇති ගේට්ටුවත්, පිට වෙන පඩිපෙළත් වාස්තු දෝෂ ඇති කරන දේවල්. නිවෙසින් පිටත සිට ඇතුළත බලන විට ඇතුළේ ඇති පඩිපෙළ පෙනෙන ආකාරය ඔබට පැහැදිලි ඇති. මෙයත් හොඳ නැහැ. අලංකාරය අතිනුත් නොගැළපෙන දේවල්.
ඉඩකඩ ඇහිරුණු මුලු
ඉඩකඩ අඩු තැනකදී තියෙන ඉඩකඩත් ඇහිරී තිබීම අපරාධයක්. සරල හැඩතල මඟින් නිවෙස ඇතුළත ඉඩකඩ මනාව සකසා ගන්නට හැකි වෙනවා වාගේම දෝෂයන් අවම කරගත හැකියි. රූපයේ පෙනෙන ආකාරයේ අනවශ්‍ය අහුමුලු ඕනෑම නිවෙසකට අයහපත්. දූවිලි රැඳෙන පවිත්‍ර කිරීමට අපහසු වාගේම ගත හැකි ප්‍රයෝජනයක් නැති මෙවැනි තැන් මගින් කිසිම අලංකාරයක් ලබා දෙන්නෙත් නැහැ. නිවෙසේ ව්‍යුහයට හානියක් නොවන්නට මේවා ඉවත් කර දෝෂ මඟහරවා ගත යුතුයි.


කුඩා ඉඩමකදී දෝෂ විය හැකි තවත් අවස්ථා තියෙනවා. වහලයේ වතුර පහළට බැස්සවීමේ ආකාරය, බොහෝ විට මායිම්වලටම ඉදිකිරීම් සිදු කරන නිසා අවශ්‍ය දිශාවන්ට පිටවීමේ ද්වාර දැමීමට ඇති හැකියාව අඩු වීම, ආලෝකය සහ වාතාශ්‍රය නිවෙස තුළට ගැනීමේදී සිදුවන අපහසුතා නිවෙසේ අවශ්‍යතා අධික වීමෙන් සිදුවන දිශාවන් නොගැළපීමේ හා ඉහළ වහලයේ හා පහළ වහලයේ අවශ්‍යතා එකිනෙකට නොගැළපීමේ දෝෂ යනාදී බොහෝ දේ ගැන මෙවැනි ඉඩම්වලදී වාස්තු පැත්තෙන් විශේෂ අවධානයට ලක් කළ යුතුයි.


මිදුලේ ඉඩකඩ වැඩිපුර ඇති තැනකට සාපේක්ෂව ඉඩකඩ අඩු මෙවැනි තැන්වලදී සිදුවූ දෝෂ නිවැරැදි කර ගැනීමේදී ප්‍රායෝගික ගැටලු රාශියක් ඇති විය හැකියි. මේ නිසා සැලසුම් අවස්ථාවේ සිටම නිවැරැදිව කටයුතු සිදු කිරීමට කල්පනාකාරී වීම වැදගත්.

Wmqgd .ekSu uu mqj;am; weiqfrks

More News »