පිරිසුදුකමත් පිළිවෙළත් ඇති නිවෙසට වඩින සිරිකත

2016-04-07 11:01:00       580
feature-top
කොළඹට මඳක් දුරින් පිහිටි මෙම නිවෙස තනි වහලේ උළු සෙවිලි කළ තරමක් පැරැණි එකක්. පවුලේ අය වැඩිහරියක් වරින්වර විදේශ ගතවී සිටින්නට සිදුවීම නිසා නිවෙසේ යම් වාස්තු දෝෂයක් ඇති බව නිවැසියන්ටත් මුලදීම වැටහී තිබූ බැවින් මෙවර ලංකාවට පැමිණි විට නිවෙසේ වාස්තු බලාගන්නට ඔවුන් තීරණය කර තිබුණා.

උපයාගත් දේ නිවෙසට ගෙනාවිට එහි උපරිම ඵල ලබා ගන්නට නොහැකි වීමත්, ඇතිවෙන අසනීප තත්ත්වයන් ආදියත් මෙවැනි දෝෂ ඇති තැන්වලදී ඔබට දැනෙන දේවල්. මෙම නිවෙසේ තිබූ ප්‍රධානම දෝෂ කීපයක් හා ඒවාට යෙදූ පිළියම් ඔබටත් වැදගත් වේවි.

01. දිශා රහිත නිවෙස
නිවෙසක් අනිවාර්යයෙන්ම සෘජු කෝණ මුලු හතරක් සහිතව අංග සම්පූර්ණ විය යුතුයි. විෂම හැඩතලයන් සහිතව සෑදූ නිවෙසින් විවිධ දෝෂ හටගන්නා බව පැහැදිලි දෙයක්. එයින් "දිශා උෟනතාව" ප්‍රධානයි. මෙම නිවෙසේත් අවස්ථා කීපයකදී එකතු කර ගන්නා ලද කොටස් නිසා මෙම දෝෂය හටගෙන තිබුණා.
නිවෙසක වයඹ දිශාව හිස්වීම යනු සොර සතුරු කරදර ඇතුළුව තමන් සතු දේ විනාශ වීමේ හැකියාව ඇති කරන දෙයක්. ඒ වාගේම ඊසානය හිස් වීමෙන් මානසික අසහනය ඇතුළුව මනසට වදදෙන කාරණාවන් ඇති වීමට හේතු වෙයි.


මෙවන් තැනකදී නිවැරැදි ආකාරයට නිවෙසේ වර්ගඵලය ගණනය කර අත්තිවාරමෙන්, වහලයෙන් නිවෙසට සම්බන්ධ වූ අලුත් අංගයන් ගැළපෙන සේ එකතු කිරීම කළ යුතුයි. මෙමඟින් දිශා උෟනතාව මඟ හැරී සම්පූර්ණ නිවෙසක් ලෙස නිසි යාදීම් ඇති කරවනවා.

02. ‍ෙදාස් ඇති
සංකීර්ණ වහලය
සාමාන්‍යයෙන්, උළු සෙවිලි කළ පැරැණි නිවෙසක මුල පරාල, කානු පරාල, මුදුන් ලී - යටලී - බාල්ක, කුරුපා ආදිය දක්නට ලැබෙනවා තමයි. වහලයේ ඇති සෑම ලීයකින්ම ඊට අදාළ වාස්තු දෝෂයක් නිවෙසට එකතු කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. නමුත් වහලයේ හැඩය ලබාගැනීමටත්, බර ඉසිලීමටත් මෙම දැව අංග වහලයකට තිබිය යුතුයි. වැරැදි තැන්වල තිබෙන කානු පරාලයන්ගෙන් ධන හානි සිදුවීමටත්, මුදුන් ලී, යටලී, බාල්ක, කුරුපා ආදියෙන් හා ලී වැද්දුම් මඟින් සිදුවිය හැකි දෝෂ අතර නිවැසියන්ට ඇති කරන නොයෙක් පීඩාවනුත්, මර්මස්ථානයන් හරහා මෙම වහලයේ කොටස් පැවැතීමෙන් මාරක අවස්ථාවන් දක්වාත් දරුණු විය හැකියි.
මෙම දෝෂයන් නොපෙනෙන සේ පහළින් සිවිලිමක් ගැසූ පසු දෝෂයන් නැතිවන බව මිථ්‍යා මතයකි. නිවැසියනුත්, යන එන අයත් මෙම දෝෂ නොදැකීමෙන්, ඒ ගැන කතා නොකිරීමෙන් ඔබට යම් සහනයක් ලැබෙනවා තමයි. නමුත් ශරීරයේ ඇති තුවාලයක් නොපෙනෙන්නට රෙදි පටියකින් වෙලූ පමණින් එය සුව යැයි සලකන්නට පුළුවන්ද? සිවිලිමත් මේ වගේ දෙයක්.

03. පිරිසුදුකමයි,
පිළිවෙළයි අනිවාර්යයි
වාස්තු දෝෂයන් නිවැරැදි කළ නිවෙසක දිගටම එය පැවැතීමට නම් නිවැසියන් ඒ වෙනුවෙන් කැපවීම අනිවාර්යයි. නිවෙස තුළත්, අවට මිදුලෙත් පිරිසුදුකම ගැන නිවැසියන් අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් විය යුතුයි. හිරුඑළිය හා වාතාශ්‍රය මනාව ලැබෙන, ජීවත්වීමට හිතකර වාස්තු පරිසරයක් ගොඩනැඟීම වඩාත් වැදගත්.

04. නිවෙසේ අංග
පිහිටුවීමේ අඩුපාඩු
මෙම නිවෙසේ මුළුතැන්ගේ පිහිටියේ ප්‍රධාන නිදන කාමරය තිබිය යුතු නිරිත දිශාවේ. අඹු - සැමි සහයෝගය වැඩි වර්ධනය කරවන දිශාවක ගින්දර ගැළපෙන්නේ නැහැ. ඒ වාගේම නිදහස්ව තිබිය යුතු ඊසාන දිශාවේ ප්‍රධාන නිදන කාමරය පිහිටුවීම යනු හිතට වදදෙන ගැටලුකාරි තත්ත්වයන්ට හේතුවක්. නිවෙසේ අංගයන් දෝෂ නොවන්නට නැවත "ස්ථාන මාරු" කිරීමෙන් දෝෂ නැතිකරගත හැකියි.


නිවෙසක වාස්තු බැලීමේදී ඇසින් පේන දෝෂයන්ට සහ නිවැරැදි ගණනය කිරීම් තුළින් ලබාගන්නා දත්තයන්ද සැලකිල්ලට ගෙන පිළියම් කළ යුතුයි. අවසාන ප්‍රතිඵලය වඩාත් නිවැරැදිව ලබාගත හැක්කේ එමගින් පමණයි.
නිවෙසේ පවතින දෝෂයන් ගැනත්, ඒවා නිවැරැදි කරගත යුතු ආකාරය ගැනත් පැහැදිලිව දැනගෙන ධනහානි, අසනීප, විවිධ පීඩාවන් ගෙනදුන් වාස්තු දෝෂ සඳහා පිළියම් යෙදීමට නිවැසියන් වඩාත් උත්සුක වුණේ ඔවුන් වාස්තු දෝෂවලින් හෙම්බත් වී සිටි නිසයි.

More News »