නිවෙස හැඩ කිරීමේදී සිදුවන වාස්තු දෝෂ

2016-04-20 11:30:00       595
feature-top
වාස්තු ශිල්පයේදී නිවෙස සම්බන්ධයෙන් අවධානය ලක් කෙරෙන ප්‍රධාන අවස්ථා කිහිපයක් දැකගත හැකි වෙනවා.

පූර්ව වාස්තු ශිල්පීය ක්‍රමය:

ගෘහය සැලැසුම් කිරීම ඉදිකිරීමේ ක්‍රමය ගෘහ පරිහරණ රටාව මේ අනුව ප්‍රධාන අවස්ථා තුනකදී ගෘහ කර්මයේදී වාස්තු ශිල්පීය ක්‍රමවල සහාය ලබාගත යුතු වෙනවා. මෙහිදී පූර්ව වාස්තු ශිල්පීය ක්‍රමවලදී ඉඩමක් තෝරා ගැනීම, ඉඩමේ භූමි ඥාතීන්ගෙන් අවසර ලබාගෙන ඉඩමට ප්‍රවේශම් වීම සහ ගෘහ හිමියාට ඉඩම බල ගන්වා සක්‍රීය කිරීම සිදු කරනු ලබන අතර වාස්තු ශිල්පීය මූලධර්ම අනුව ගෘහය සැලැසුම් කිරීම සහ ඉදිකිරීම දෙවැනි අදියරේදී ඉටුකරනු ලබයි. නූතනයේදී දෙවැනි අදියරට පමණක් අවධානය යොමු කිරීමට වාස්තු ශිල්පීන් යොමුවී සිටී.

පූර්ව වාස්තු ශිල්පීය ක්‍රමවලින් ගෘහය සාදා නිම කිරීමෙන් පසු ගෘහ පරිහරණ රටාව පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීම ඉතාමත් දුර්වල තත්ත්වයක පවතී. මෙහිදී අපගේ විශේෂ අවධානය යොමු කිරීමට උත්සාහ ගන්නේ නිවෙස ඉදිකොට අවසන් වූ පසුව ගෘහය පරිහරණය කළ යුත්තේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ ඔබට කියා දීමටයි. වාස්තු සිද්ධාන්තවල අනුව නිවෙස සාදා ගත්තද ඔබ එය නිවැරැදි ලෙස පරිහරණය නොකළහොත් නොදැනීම වාස්තු දෝෂ නිවෙස තුළට රිංගා ගනී. මේ නිසා වාස්තු සිද්ධාන්තවලට අනුව ගෘහ පරිහරණ රටාව පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීම ඉතා වැදගත් ප්‍රවේශයක් බව කිව යුතුයි. ගෘහ වාස්තු පරීක්‍ෂාවේදී ලබා ඇති අත්දැකීම් අනුව සමහර නිවාසවල වාස්තු සිද්ධාන්තවල ගැළපීම 90% වඩා වැඩි වුවද ගෘහ පරිහරණ රටාව තුළ සිදුවන වැරැදි සහ අඩුපාඩු නිසා නිවෙසේ සතුට සැනසීම පලාගොස් තිබූ අවස්ථා දැක තිබේ. ගෘහ පරිහරණ රටාව යටතට වැටෙන ප්‍රධාන අවස්ථා කිහිපයක් මෙසේය.

1. වර්ණ ගැන්වීමේදී.
2. ගෘහ භාණ්ඩ යෙදීමේදී
3. තිර රෙදි යෙදීමේදී
4. අභ්‍යන්තර අලංකාර කටයුතුවලදී
5. බාහිර අලංකාර කටයුතුවලදී
6. ද්වාර පරිහරණය කිරීමේදී
7. ගෘහ අංග භාවිත කිරීමේදී
8. ආගමික කටයුතු ඉටුකිරීමේදී හා ආගමික පිළිම පින්තූර තැබීමේදී
9. විවිධ මූර්ති හා සිතුවම් තැබීමේදී හා ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනයේදී
10. ගස් වැල් සිටුවීමේදී
ඉහත සඳහන් ප්‍රධාන අවස්ථාවලදී නිවෙසේ පරිහරණ රටාවේ දෝෂ ඇති වීමට ඉඩ ඇති බව මතක තබාගත යුතුයි. ඉහත අවස්ථාවන්හිදී වාස්තු මූලධර්මවලට පටහැනි නොවන ලෙස එම කටයුතු ඉටු කිරීම වරදක් නොවේ.

1. වර්ණ ගැන්වීමේදී දිශාවට ගැළපෙන වර්ණ යොදා ගැනීම කළ යුතුයි. විශේෂයෙන් නිවෙසේ මුහුණතට ගැළපෙන වර්ණ රටා යොදා ගැනීම වැදගත් වේ.

2. ගන තිර රෙදි භාවිත නොකළ යුතු අතර නිවෙසේ මූලික වර්ණයට ගැළපෙන වර්ණ හා හැඩතල භාවිත කිරීම කළ යුතුයි.

3. ගෘහ භාණ්ඩ භාවිතයේදී පරණ ගෘහ භාණ්ඩ සහ කළු පැහැති ගෘහ භාණ්ඩ යොදා නොගත යුතු අතර ඕධය ඇඳන් භාවිත නොකළ යුතුවේ.

4. නිවෙසේ අභ්‍යන්තර අලංකාරයේදී විල් මාළු ටැංකි හා මියුරල් මෙන්ම ශාක යොදා ගැනීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතුයි.

5. බාහිර අලංකරණ කටයුතුවලදීද දිශාව සහ භූමි ධාතු පරිහරණ ක්‍රම ශිල්ප අනුගමනය කිරීම වැදගත්.

6. නිවෙසේ ද්වාර සටහනක් තිබුණද ඔබ දකුණු දිශාවේ ද්වාරය සම්බන්ධ නොකරයි නම් ද්වාර සටහන අයහපත් වේ.

7. ගෘහ අංග භාවිත කිරීමේදී ප්‍රධාන නිදන කාමරය, ළමා කාමර, වැඩිහිටි කාමර, අමුත්තන්ගේ කාමර නිසි දිශාවේ යෙදී ඇති කාමර භාවිත කිරීම කළ යුතු අතර, නිදන ඇඳ උතුරු දිශාවට හිස යොමු වන ලෙස තැබීම සිදුකළ යුතුයි. අල්මාරිය උතුරු, නැඟෙනහිර දිශාවට විවෘත වන ලෙස තැබීම සිදුකළ යුතුයි.

8. නිවෙසේ උතුරු, ඊශාන හා නැඟෙනහිර දිශාවලට හැරී ආගමික කටයුතු ඉටුකළ යුතු අතර, නිවෙසේ තැන තැන ආගමික පිළිම පින්තූර නොවිය යුතුයි.

9. විකෘති මිනිස් රූප, හිස් පතුරම් කොපු, කුඩා ළමයින්ගේ ඡායාරූප, නපුරු සතුන්ගේ මූර්ති, වියළුණු රුක් කලා ආදිය සුදුසු නොවේ. මාළු බාන දර්ශන සහ රුවල් නැව් සහ අශ්ව ලාඩම් මෙයට ඇතුළත් වේ.

10. නිවෙස සමීපයේ හා නිවෙස අභ්‍යන්තරයේ ගස් වැල් සිටුවීමේදී සහ තැබීමේදී දිශාවට ගැළපෙන ලෙස ඒවා තැබීම මෙන්ම වර්ණ රටා ගළපා ගැනීම කළ යුතුයි. කිසිම විටක පතොක්, කටු සහිත ශාක සහ අඹ ශාක නිවෙස සමීපයේ සුදුසු නොවේ.

More News »