නිවසට බලපාන අභ්‍යන්තර දොෂ

2016-04-24 10:20:00       584
feature-top
නිවසක්‌ ඉදිකරන විට හෝ ඉදිකොට පදිංචිවී ඇත්නම් එම නිවසට බලපාන අභ්‍යන්තර දොaෂ ගැන ද සොයා බැලිය යුතුයි. අභ්‍යන්තර දොaෂ කියන්නේ නිවසට පිටතින් බලපාන දොෂයන්ය. පුරාණ පුස්‌කොළ පොත්වල සඳහන් පරිදි වේද දොaෂයන් අටළොස්‌ ආකාරයකි. ඒවා මෙසේ සඳහන් වේ.

1. මාර්ග වේද දොaෂ 2. වෘක්‍ෂ වේද දොaෂ 3. කදිම වේද දොaෂ 4 ජල නිර්ගමන වේද දොaෂ 5 කුප වේද දොaෂ 6 දේවතා වේද දොaෂ 7 ස්‌ථම්භ වේද දොaෂ 8 සුසාන වේද දොaෂ 9 කෝණ වේද දොaෂ 10 ද්වාර වේද දොaෂ 11. වර්චස්‌ථාන වේද දොaෂ 12. තිරස්‌චින වේද දොaෂ 13. රජකවේද දොaෂ 14. කුම්භාකාර වේද දොaෂ 15. ගණිකා වේද දොaෂ 16. ම්ලේච්ඡ වේද දොaෂ 17. රාජවේද දොaෂ 18. බ්‍රහ්ම වේදදොaෂ යනුවෙන්.

මෙම වේද දොaෂයන්ගේ විස්‌තර මෙසේය. මාර්ග වේද දොaෂ - නිවසක ප්‍රධාන මංගල දොරටුවට කෙළින් මහා මාර්ගයක්‌ නිවස දෙසට පැමිණ ඇලයකට හැරී යන වංගුවක ආකාරයට මාර්ගයක්‌ ඇත්නම් එය මාර්ග දොaෂයි. 2 වෘක්‍ෂ වේද දොaෂ ප්‍රධාන දොරට ඉදිරිපිටින් උස මෙන් දෙගුණයක්‌ දුරකින් විශාල ගහක්‌ ඇත්නම් එය වෘක්‍ෂ වේද දොaෂය වේ.

3. කදිම වේද දොaෂ(- නිවස ඉදිරිපිට සදාකාලික මඩ වලක්‌ ඇත්නම් එය කදිම වේද දොaෂයයි. 4. ජල නිර්ගමන වේද දොaෂය ප්‍රධාන දොරටුව කෙලින් දිය ඇල්ලක්‌ නිවස දෙසට පැමිණ හැරී යන්නේනම් එය ජල නිර්ගමන දොaෂයයි. 5. කුප වේදදොaෂ නිවසේ ප්‍රධාන දොරට කෙලින් නිවසේ උස මෙන් දෙගුණයක්‌ දුර ප්‍රමාණයක ළිඳක්‌ ඇත්නම් එය කුප වේද දොaෂයයි. 6. දේවතා වේද දොaෂ(- දොරට කෙලින් නිවසේ උස මෙන් දෙගුණයක්‌ තුළ දේවරූපයක්‌, බුදුරජුන්ගේ මුර්ථියක්‌, ඇත්නම් එය වේද නම්වේ. 7 ස්‌ථම්භ වේද දොaෂ ප්‍රධාන දොරට කෙලින් ගල් කුළුණක්‌, සිහිවටනයක්‌, සොහොන් කොත් ස්‌ථම්භයක්‌ ඇත්නම් එය ස්‌ථම්භ වේ. 8. සුසාන වේද දොaෂ නිවසේ සිට දෙගුණයක දුරින් තුළ සොහොන් කොතත්, සොහොනක්‌ මිනී කනත්තක්‌ ඇත්නම් එය වේද දොaෂවේ. 9 කෝණ වේද දොaෂ නිවසේ ප්‍රධාන දොරට කෙලින් වෙනත් ගෙයක මුල්ලක්‌, ඉඩමක මුල්ලක්‌ වේද එය කෝණවේද දොaෂය වේ. 10. ද්වාර වේද දොaෂ යනු වෙනත් නිවසක දොරට කෙලින් ප්‍රධාන ගේට්‌ටුව කෙළින් ප්‍රධාන දොර ඇත්නම් එය ද්වාරවේද වේ. 11. වර්වස්‌ථාන වේද දොaෂය ප්‍රධාන දොරට කෙළින් වෙනත් ගෙයක ඉඩමක වැසිකිළියක්‌, ඇත්නම් එය වර්මස්‌ථාන වේද නම් වේ. 12. තිරස්‌චීන වේද දොaෂය ප්‍රධාන දොර කෙළින් නිවසේ සිට දෙගුණයක ප්‍රමාණය තුළ ඌරු කොටු, කුකුල් කොටු බලු කූඩු ඇත්නම් එය තිරස්‌චීන වේද දොaෂයයි. 13. රජත වේද දොaෂය ප්‍රධාන දොරට කෙඝින් රෙදි සෝදන රදා තොටුපළක්‌ ඇත්නම් එය තිරස්‌චීන වේ. 14. කුම්භාකාර වේද දොaෂය ගඩොල්, වළං, උළු පෝරණුවක්‌ ඇත්නම් එය කුම්භාකාර වේද දොaෂය වේ. 15. ගණිකා වේද දොaෂය ප්‍රධාන දොරටුවට එක එල්ලේම දෙගුණයක්‌ තුළ දුර ප්‍රමාණයක ඇත්නම් ගණිකා වේද දොaෂයයි. 16. ම්ලේච්ඡවේද දොaෂය තම කුලයට වඩා පහත් කුලයක හෝ පහළ තත්ත්වයක දුගී පැල්පතක්‌ කෙලින් පිහිටා ඇත්නම් එය ම්ලේච්ඡ වේද දොaෂය වේ. 17 රාජවේද දොaෂ ප්‍රධාන දොරටුව කෙලින් මැති, ඇමැති, මන්ත්‍රීලාගේ ප්‍රභූවරුන්ගේ නිවසක්‌ ඇත්නම් එය රාජවේද දොaෂය වේ. 18. බ්‍රහ්ම වේද දොaෂ ගෘහයේ ප්‍රධාන බිත්තිය හරි මැද ප්‍රධාන දොරටුව ඇත්නම් එය බ්‍රහ්ම වේද දොaෂනම් වේ.

මෙම වේද දොaෂයන් ඇති වූ විට තමන්ට හෝ පදිංචි නිවැසියන්ට තමා නොදැනුවත්වම අභූත පලවිපාකයන් ඇතිවේ. ඒවා මෙසේය.

මාර්ගවේද දොaෂයෙන් විපත් හා කරදරද, කදිම වේද දෝෂයෙන් ලෙඩ දුක්‌ කරදරද ජල නිර්ගමන වේද දොaෂයෙන් වස්‌තු විනාශය ද ඇපවේද දොaෂයෙන් අපස්‌මාර ආදී දියවැඩියා රෝග ද අංශභාග රෝග ද ඇති වේ. දේවතා වේද දොaෂයෙන් විපත් කරදර ද ඇති වේ. ස්‌ථම්භ වේද දෝෂයෙන් අශිෂ්ට ගති හොර පර අඹු සේවනයට මුල් වේ. නින්දා අපහාසවලට ලක්‌ වේ. සුසාන වේද දොaෂයෙන් ප්‍රේත භූත දොaෂ ද ලෙඩ දුක්‌ ඇති වේ. කෝණවේද දොaෂයෙන් රණ්‌ඩු කෝලාහල, අඹුසැමි ආරවුල්, ආර්ථිකය පහතට වැටීම සිදු වේ. ද්වාර වේද දොaෂයෙන් ඇස්‌වහ, කටවහ හෝ වහ හදි හූනියන් කොඩිවින සෘජුවම වදී. චර්මස්‌ථාන මේද දොaෂයෙන්a ලෙඩ රෝගවලට ගොදුරු වේ. තිරස්‌වින වේද දොaෂයෙන් පවුලේ අසමගිය, අඹුසැමි දෙදෙනා වෙන්වීම, විවාහ ප්‍රමාදයන් රැකියා නොලැබීම ව්‍යාපාර බංකොළොත් වීම ඇති වේ. මෝඩයන් හා මන්දබුද්ධික ළමුන් බිහි වේ. රජත වේද දොaෂයෙන් තත්ත්වය පහළ වැටීම, නින්දා අපහාස ලැබේ. නඩුහබ සිරගතවීම් ද දඩකෑම් ආදියට මුහුණපෑමට සිදුවේ. කුම්භාකාර වේද දෝෂයෙන් හතුරු කරදර, බලතල හීනවීම, රැකියා අහිමිවීම, නොලැබීම ආදිය ඇති වේ. ගණිකා වේද දොaෂයෙන් දරු විපත් කරදර ද දරුවන් නොලැබීම, දරුවන් මියයැම ද සිදුවේ. ම්ලේච්ඡ වේද දොaෂයෙන් නම්බුව කීර්තිය නැති වේ. රාජවේද දොaෂයෙන් හදිසි අනතුරු විපත් කරදර ඇති වේ. බ්‍රහ්ම වේද දොaෂයෙන් ගෘහ ප්‍රධානියාට ලිංගික අවයව, ලිංගික අප්‍රාණිකත්වයට, සංසර්ගයේ යෙදීමට නොහැකිවීම ද ස්‌ත්‍රීන්ගේ යෝණි ආශ්‍රිත කාම නිලයන් බලය හීන වී නීරසයෙන් දුක්‌ වී කම්සැප ලැබීමට නොහැකිවීම රාගාධික ගැටලුවලට මුහුණ දීමටත් එයින් දුකට පත්වීමද, එමෙන්ම රහස්‌ අඹු සැමි සබඳතා ඇතිකර ගෙන ඒ මාර්ගයෙන් තම රාගික හැඟම් සතප්පවා ගනී. විශේෂයෙන්ම ප්‍රධාන දොරටුව ඉදිරියෙන් තල්, කිතුල්, අළුකෙසෙල්, තැඹිලි, වෘක්‍ෂ ආදිය ඇත්නම් මන්දබුද්ධික දරුවන් බිහි වේ. ඔවුන් මෝඩයන් වේ. දියුණුවත් නහිනතුරා නොලැබේ.Wmqgd .ekSu ,xldoSm mqj;am; weiqfrks

More News »