ගිනි කතුර පිළිබඳ නිවැරැදි වාස්තු මතය

2016-04-27 01:33:00       581
feature-top
වාස්තු දෝෂ පිළිබඳ මත රැසක් ඇත. එයින් ප්‍රබල සංකල්පයක් ලෙස ගිනි කතුර සංකල්පය හඳුන්වා දිය හැකිය. මේ ආකාරයටම ගෘහයක දිග සහ පළල පිළිබඳ සොයා බලා ගෘහ පිණ්ඩය සකස් කරන පිළිවෙත්ද නිවැරැදි නොවේ. නූතනයේ නිවාසවල විවිධාකාර හැඩතල පවතින බැවින් ගෘහයක නිශ්චිත දිගක් හෝ පළලක් ගැනීම කිසිසේත් කළ නොහැකිය.

එම නිසා නිවැරැදි ක්‍රමය වන්නේ, එම ගෘහයට යට වන බිම් ප්‍රමාණය නැත්නම් ගෘහයේ ‍දොරවල් ජනෙල් වැසූ පසු නිවෙස තුළට අයත් වන වර්ග අඩි ප්‍රමාණය ගණනය කිරීමයි. ඒ තුළින් වර්ග වඩු රියන් ප්‍රමාණය ගණනය කොට ගෘහයේ නැකැත සකස් කිරීම නිවැරැදි ක්‍රමය වේ.

ඔබගේ අවධානය යොමු කිරීමට උත්සාහ කළේ ගිනි කතුර නමැති සංකල්පය කිසිසේත්ම බලගතු හෝ ප්‍රායෝගික හෝ නොවන සංකල්පයක් බව පෙන්වා දෙමි. මෙම ක්‍රමය වාස්තුවේදී යොදා ගනු ලබන්නේ ගෘහයක බ්‍රහ්ම පාදය සොයා ගැනීම උදෙසා වේ. එහිදී නිවෙසේ මුළු කැපෙන පරිදි යොදන රේඛාව ඡේදනය වන ලක්ෂ්‍යය එම ගෘහයේ බ්‍රහ්ම පාදය නැත්නම් මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය ලෙස සැලකෙන අතර එම රේඛාවට ‍දොරවල් ජනේල කැපී යෑම කිසිසේත්ම දෝෂයක් නොවන බව ඔබගේ යහපත සහ වාස්තු ශිල්පයේ යහපත පිණිස පෙන්වා දෙනු කැමැත්තෙමි.More News »