ගෘහයේ මූල්‍ය ශක්තිය වර්ධනය කර ගැනීම හා ධන සම්පත් වාස්තු ඇස

2016-04-28 11:30:00       585
feature-top
මෙම ලිපියෙන් අදහස් කරනු ලබන්නේ ඔබගේ ගෘහයේ මූල්‍ය ශක්තිය වර්ධනය කර ගැනීම හා ධන සම්පත් වැඩිවීම සඳහා නිවෙස සකස් කරගත යුතු පිළිවෙළ සහ ගෘහ අංග ස්ථානගත කරගැනීමට ඔබට අවශ්‍ය වාස්තු ශිල්පීය දැනුම ඔබ වෙත ලබාදීමයි. විශේෂයෙන් ඔබගේ ගෘහයේ මූල්‍ය ශක්තිය ශක්තිමත් කර ගැනීමට පහත සඳහන් මූලික වාස්තු ශිල්පීය සිද්ධාන්ත තුනක් නියමාකාරයෙන් සකස් කරගත යුතු වෙනවා.

1. ගෘහ පිණ්ඩය සම්පත් නැකැතට සකස් කර ගැනීම.
2. බ්‍රහ්ම පාදය නිසිලෙස බලගැන්වීම.
3. මුළුතැන්ගෙය නිසි දිශාවේ ස්ථානගත කිරීම.

ඉහත සඳහන් මූලික වාස්තු සිද්ධාන්ත තුන ඔබගේ ගෘහයේ නිසි පරිදි ඇත්නම් නිවෙසේ ධනය අඩු නොවේ. මෙම දෝෂ නිවෙසේ තබාගෙන ඔබ මොන ක්‍රම භාවිත කළද නිවෙසේ ධන සම්පත් බහුල නොවේ. සිදුවන්නේ දිනෙන් දිනම ධන සම්පත් සිඳී යෑමයි. මේ නිසා ඉහත වාස්තු ශිල්පීය සිද්ධාන්ත තුන ගෘහයේ නිසි පරිදි සකස් කර ගැනීමට උනන්දු විය යුතු අතර, ඒවා සිදුකරනු ලබන ආකාරය පහත දක්වා ඇත.

සම්පත් බලගැන්වීම
මෙය ඉතාමත් වැදගත් වාස්තු සිද්ධාන්තයකි. මෙහිදී ගෘහයේ ඇති වර්ග අඩි ප්‍රමාණය හා ගෘහ හිමියාගේ ජන්ම නැකැත සමඟ ගැළපූ විට ඉතා හොඳ බලගැන්වීමක් ලබාගත යුතුයි. මේ සඳහා ඔබගේ ජන්ම නැකැතට ගැළපෙන ලෙස ගෘහයේ නැකැත සාදා ගැනීම කළ යුතුව ඇත. එවිට සම්පත් නැකැතකට බලගැන්වීම සිදුවේ.

බ්‍රහ්ම පාදය බලගැන්වීම
නිවෙසට විශ්ව ශක්තිය උරා ගන්නා ලක්‍ෂ්‍යය බ්‍රහ්ම පාදය වේ. මේ නිසා ගෘහයේ බ්‍රහ්ම පාදය නිසි ලෙස බලගැන්වීම් කළ යුතුයි. මේ සඳහා ඔබගේ ජන්ම නැකැත අනුව පහත පරිදි බ්‍රහ්ම පාදය බලගන්වා ගැනීමට උනන්දු විය යුතු අතර, බ්‍රහ්ම පාදය බිත්තියට යට නොවී පිරිසුදුව හා නිදහස්ව තබාගන්න. ඔබගේ ජන්ම නැකැතට අනුව බ්‍රහ්ම පාදය සක්‍රිය කරන ආකාරය.

මුළුතැන්ගෙය නිසි දිශාවේ ස්ථානගත කිරීම
මුළුතැන්ගෙය යනු ගෘහයක මූල්‍ය ශක්තිය වර්ධනය කරන ප්‍රධාන ගෘහ අංගයකි. එබැවින් ඔබගේ මුළුතැන්ගෙය නිසි දිශාවේ නිසි පිළිවෙළට ස්ථාන ගත කිරීමට මුල සිටම වගබලා ගන්න. මෙහිදී ඔබගේ මුළුතැන්ගෙය සඳහා ඉතාමත්ම සුදුසු හා ඉතාමත්ම නුසුදුසු දිශාව ඇති අතර මිශ්‍ර ඵල සහිත දිශාද ඇත. නුසුදුසම දිශාවක නොමැතිව මිශ්‍රඵල සහිත දිශාවක තිබීම අයහපත් නොවේ.

එසේම ඔබගේ නිවෙසේ මූල්‍ය ශක්තිය වර්ධනය සඳහා මුළුතැන්ගෙය නිසි දිශාවේ තිබුණාට ප්‍රයෝජනවත් නොවේ. මෙහිදී පහත සඳහන් අඩුපාඩුද මඟහරවා ගැනීමට උත්සාහ ගන්න.

1. ආහාර පිසීම සඳහා බස්නාහිර දිශාව බලා සුදුසු නොවේ.
2. නිවෙසට හැරී ආහාර පිසින්න එපා.
3. අනෙකුත් ගෘහ අංගවලට වඩා මුළුතැන්ගෙය පහත් කරන්න එපා.
4. ‍දොරක් දමා මුළුතැන්ගෙය වසා දමන්න එපා.
5. මිරිස් ගල මුළුතැන්ගෙය තුළ ඇති විට නිවෙසෙ ඇතුළට හරවා තබන්න එපා.

ඉහත සඳහන් කළ ආකාරයට ඔබගේ ගෘහයේ වාස්තු සිද්ධාන්ත පිළිබඳ විධිමත් ලෙස අවධානය යොමුකළ යුතු අතර, ගෘහයේ මූල්‍ය ශක්තිය වර්ධනය කරවන ධන ධාන්‍ය සම්පත් වැඩි කරන ප්‍රධාන වාස්තු ශිල්පීය සිද්ධාන්ත තුන පිළිබඳ මූලික අවධානය යොමු කිරීම වැදගත් වන අතර, ඔබගේ ගෘහය යස ඉසුරු පිරි සතුට සැනසීම හා ධනය ඉතිරෙන කරන සමහර ගෘහයක් වේවා යැයි මෙත් සිතින් පතමි!.More News »