ඔබගේ නිවසේ සිටවීමට අසුභ වෟක්ෂලතා මොනවාද....

2016-08-29 11:00:00       589
feature-top
 වෘක්ෂයන් දොරටුව ඉදිරිපස සිටවුවහොත් ඉරු දෙවිදුන්ගේ ඉසුරු කලම්බා ඔහු පුම්බන්නේය.  අපල ගෙන දේ. සපු, නා, කිණිහිරි, තැඹිලි, කෙසෙල්, කොස්, කජු, ඛෙලි, දිවුල්, අර`ඵ, ජම්බු ආදී ගස් තිබුණහොත් නිරන්තරයෙන්ම සියලූ සිරි සැප නැති වන්නේය. මූ දේවිය පැමිනෙන්නීය.
රතු පාට මල් පිපෙන ගස් දොරටුව ඉදිරිපසින් සිටවූවොත් රජුගෙන් වන බිය නොසිතු ආකාරයට පැමිණෙන්නේය. එමෙන්ම කටු ගස් තිබුණොත් වියවුල් ඇති වන්නාහ. කිරි ගස් ඉදිරිපසින් සිටවුවහොත් ගව බිය ඇති වන්නාහ. එමෙන්ම ඉඹුල් ගසක් වූවොත් ගෙය කැඩෙන බව පුරාණ ආචාර්යවරු ප්‍රකාශ කර ඇත්තෝය.


More News »