වරද්ද ගන්න එපා ප්‍රධාන දොරටුව හරියට තියන්න

2017-10-24 10:05:00       783
feature-top
ගෘහයක හෝ ඕනෑම ගොඩනැඟිල්ලක ප්‍රධාන පිවිසුම ඉතාමත් වැදගත් ස්‌ථානයක්‌ ලෙස මහා වාස්‌තු ශිල්පය තුළ හඳුන්වා දී තිබෙනවා. එය කෙතරම් වැදගත්ද යත් නිවසක ප්‍රධාන දොරටුව මංගල ද්වාරය වශයෙන් හඳුන්වනු ලබනවා. ඔබගේ ගෘහයේ ප්‍රධාන පිවිසුම නැතහොත් මංගල ද්වාරය ඔබගේ නිවසේ සමස්‌ත වාස්‌තු සිද්ධාන්ත පාලනය කරනු ලබන මූලිකම අංගයක්‌ ලෙස බලවත් වන බව මතක තබාගන්න. නිවසේ ජීවත්වන සියලු ගෘහවාසීන් කෙරෙහි එම නිවසේ මංගල ද්වාරය ඉතා ඉක්‌මනින් හොඳ හෝ නරක වශයෙන් බලගැන්වෙන බව මහා වාස්‌තු ශිල්පය තුළ සඳහන්ව පවතිනවා. ඔබගේ නිවසේ හොඳ සහ නරක තීරණය කිරීම උදෙසා Rජුවම බලපානු ලබන මංගල ද්වාරය ප්‍රඥාවේ දිශාව හෙවත් නැඟෙනහිර දිශාවට නිසි ලෙස බලවත් කර ගනු ලබන ආකාරය පිළිබඳව මහා වාස්‌තු ඇසුරෙන් ඔබ වෙත කියාදීම මෙම ලිපියේ මූලික අරමුණ වේ. 
 
 විශ්ව ශක්‌තීන් ආරෝපණය කරගත හැකි ලෙස මංගල ද්වාරය තැබීම 
 
 නිවසක ප්‍රධාන දොර නැත්නම් මංගල ද්වාරය ආවාට ගියාට තබන්නේ නැහැ. එය ඉතාමත් නිවැරැදි ලෙස තැබීම තුළින් ඔබගේ නිවසට විශ්ව ශක්‌තිය නිසිලෙස ආරෝපණය කර ගැනීමේ හැකියාව ඇති වෙනවා. නිවසේ ප්‍රධාන ද්වාරය නිවැරැදි නොවේ නම් ඔබට එහි අයහපත් බව බලවත්ව දැනෙන අතර විශ්ව ශක්‌තිය නිවසට ආරෝපණය වන්නේ නැහැ.
 
 ප්‍රධාන ද්වාරයේ දිශාව
 
na14 4 නිවසක මංගල ද්වාරය තැබීමේ දී එය තබන දිශාව ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මෙහි දී ඔබ මතක තබාගත යුතු එක්‌ විශේෂ කාරණයක්‌ තිබෙනවා. කිසිම විටක ප්‍රධාන ද්වාරය අනු දිශාවකට අයත් වන්නේ නැහැ. එය සෑම විටම අයත් වන්නේ ප්‍රධාන දිශා හතරට පමණයි. නිවසේ ප්‍රධාන ද්වාරය තැබීමේ දී අනු දිශාවක මධ්‍ය රේඛාවට කැපීයන ලෙස තැබීමෙන් වැළකිය යුතුයි. එවිට එම ද්වාරයේ දිශාව දුර්වල වීම සිදුවනු ලබනවා. එවැනි දිශාව දුර්වල වූ ද්වාරයන් බලවත් ද්වාරයන් වන්නේ නැහැ.
 
 මංගල ද්වාරයක්‌ අනු දිශාවකට තැබීමේ ප්‍රතිඵල
 
 ඉහතින් දක්‌වා ඇති මහා වාස්‌තු මංගල ද්වාර දිශා චක්‍රයට අනුව ඔබගේ මංගල ද්වාරය අයත් වන්aනේ දිශා හතරෙන් කුමන දිශාවටද යන්න සැක හැර දැනගන්න. මෙහිදී එය බැලිය යුත්තේ ඔබගේ නිවසේ මධ්‍ය ලCෂ්‍යයේ සිටයි. ඒ අනුව ඔබගේ මංගල ද්වාරය අයත් දිශාව නිසි පරිදි තෝරා ගන්න. මෙහිදී දොර හැරී තිබෙන දිශාව එම දොරේ දිශාව නොවන අතර එම දොර පිහිටා ඇති දිශා කෝණය අනුව දිශාව තීරණය කරන්න. නූතනයේ දී ප්‍රධාන ද්වාරය තැබීමේ දී නිවැරැදිව දිශාව තීරණය නොවන බව පෙනී යනවා. ලංකාවේ බොහෝ අය තමන්ගේ නිවසේ ප්‍රධාන දොර නැඟෙනහිර දිශාවට තැබීමට උත්සාහ කිරීමේ දී නිවසේ ප්‍රධාන ද්වාරය බලවත් ලෙස දෝෂවලට ලක්‌වන බව නිවාස පරීක්‍ෂාවේ දී පෙනී යනවා. එසේම බොහෝ නිවාසවල නැඟෙනහිර දිශාවට දොර හරවා තිබුණාට එම දොරේ සැබෑ දිශාව නැඟෙනහිර නොවන බව පෙනී යනවා. ඔබ එම වැරැද්ද සිදුකර ගන්නේ නැගෙනහිර දිශාව බලා දොර එම පැත්තට හැරවීම නිසාවෙනි. මේ නිසා ඔබ සෑම විටම ප්‍රධාන ද්වාරය තැබීමේ දී ඔබගේ නිවසේ නැගෙනහිර දිශාවට අයත් 900 කෝණය නිවැරැදිව තෝරාගෙන කුමන දිශාවට හරවා තැබුවද එම ද්වාරය අයත් වන්නේ නැඟෙනහිර දිශාවට අයත් දොරක්‌ ලෙස බව මතක තබා ගන්න.
 
 නැගෙනහිර දිශාවට අයත් දොර නිවැරැදිව හඳුනා ගන්න
 
 ඔබගේ මංගල ද්වාරය කුමන දිශාවකට හැරී තිබුණද එම දොර අයත් වන්නේ නැඟෙනහිර 900 කෝණය තුළ නම් එම දොරේ නියම දිශාව නැඟෙනහිර දිශාව බව හොඳින් මතක තබා ගන්න. මෙය නොදන්නා වාස්‌තු ශිල්පීන් පවා නිවාසවලට වැරැදි උපදෙස්‌ ලබා දී නැඟෙනහිර දිශාවට සැබෑ ලෙසම තිබූ දොරවල් උතුරු හෝ දකුණු දිශාවට හරවා තිබූ අවස්‌ථා මා දැක තිබෙනවා. මේ අනුව කිසිම විටෙක ඔබගේ මංගල ද්වාරය අනු දිශාවට අයත් නොවන බව නිශ්චිතව මතක තබා ගන්න.
 
 මංගල ද්වාරය අනු දිශාවේ මධ්‍ය රේඛාවට කැපී යන ලෙස තබන්න එපා
 
 ඉහතින් දක්‌වා ඇති ආකාරයට ඔබගේ මංගල ද්වාරය අනු දිශා මධ්‍ය රේඛාවකට කැපී ඇත්නම් එම ද්වාරයේ බලය අඩු වී යනවා. එවිට එම ද්වාරය අයත් දිශාව නිශ්චිත කර ගැනීමේ හැකියාවක්‌ නැහැ. මහා වාස්‌තු ශිල්පයට අනුව එවැනි ද්වාරයක දිශාව තීරණය කරනු ලබන්නේ ද්වාරයේ පියන විවෘත වන දිශාව අනුවයි. ඒ අනුව පියන ඇරෙන දිශා කෝණය අනුව එම ද්වාරයේ දිශාව වශයෙන් තීරණය වන අතර එවැනි ද්වාරයන් විශ්ව ශක්‌තිය ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ හැකියාවක්‌ නැති බව සඳහන් වෙනවා. මෙවැනි ලෙස පිහිටා ඇති ද්වාරයන් අතරින් ඉතාමත් අයහපත් පිහිටීමක්‌ තිබෙනවා. එනම් නිරිත දිශාවේ මධ්‍ය රේඛාවට හසු වී තිබෙන ද්වාරයන් ඉතාමත් අයහපත් ප්‍රතිඵල ගෙන දෙනවා. එබැවින් කිසිම විටක නිරිත රේඛාවේ මධ්‍ය ලCෂ්‍යයට හසුවන ලෙස ඔබගේ මංගල ද්වාරය තබන්න එපා. මේ නිසා නිවසේ ජීවි ගුණ පිරිහී යනවා. විවාහ දෙදරා යැම, පවුල් අවුල් වීම, ගෘහ හිමියා නිවස හැර යැම වැනි පවුල් අවුල් වන අයහපත් ප්‍රතිඵල ගණනාවක්‌ ඇතිවන බව ප්‍රායෝගික සත්‍යයක්‌ බව මා අත්දැකීමෙන්ම දැක තිබෙනවා.
 
 මංගල ද්වාරය තැබිය යුතු ධන පාද හඳුනාගන්න
 
 ඔබගේ මංගල ද්වාරයේ නිසි දිශාව තීරණය කළ පසු එය ධන පාදයකින් තබන්න. ඒ සඳහා ඔබගේ අත්තිවාරමේ ධන තරංග උද්දීපනය වන ස්‌ථාන 09 ක්‌ තිබෙනවා. එම ස්‌ථාන 09 නිසි ලෙස හඳුනාගත් එසේම Rණ තරංග උද්දීපනය වන ස්‌ථාන 06 ක්‌ තිබෙනවා. එම ස්‌ථානවලින් ඔබගේ මංගල ද්වාරය තබන්න එපා. මංගල ද්වාරයේ ධන තරංග ප්‍රබලව උද්දීපනය වන පාදයකින් තැබීමෙන් ඔබගේ නිවසේ විශ්ව තරංග ප්‍රබලව උද්දීපනය වන බව මහා වාස්‌තුවල සඳහන් වෙනවා.
 
 මහා වාස්‌තු පාද සටහන
 
 මහා වාස්‌තු පාද සටහන පරිදි ඔබගේ මංගල ද්වාරය සෑම විටම ධන පාදයකට තබන්න. නිවසේ ධන සහ Rණ පාද බෙදීමේ දී නිවස ඉදිරිපිට සිට සෑම විටම දකුණේ සිට වම් පැත්තට පාද බෙදීමට තීරණය කළ යුතු වෙනවා. මෙම පාද බෙදීම පරිදි නිවසේ මුහුණත අඩි 60 කට වඩා අඩු නම් එක්‌ පාදයක්‌ අඩි 04 කට වඩා අඩුවන බැවින් ඔබගේ මංගල ද්වාරය සෑම විට ධන හා Rණ යන පාද දෙකකට යෙදීමට සිදු වේ. මෙහිදී සෑම විටම මංගල ද්වාරයේ පියන විවෘත වන දකුණු පාදය ධන පාදයකට තබන්න. එසේ නැත්නම් ධන පාද දෙකක්‌ එකට එකතු වන ස්‌ථානයක මංගල ද්වාරය තැබීම ඉතාමත් යහපත් වෙනවා.
 
 ඔබගේ මංගල ද්වාරය කිසිම විටක ඇද වී ඇති බිත්තියට තබන්න එපා
 
 ඔබගේ ගෘහයේ මංගල ද්වාරය තැබීමේ දී කිසිම විටක ඇදවී තිබෙන බිත්තියකට තබන්න එපා. මෙය සිදු වන්නේ ඔබගේ මංගල ද්වාරය නැඟෙනහිර දිශාවට හරවා තැබීමට උත්සාහ කිරීමේ දී නිවසේ දොර ඇද වීම දක්‌නට පුළුවන්. ඔබට මම මුලින් කියා දුන්නා දොරේ දිශාව නිසි ලෙස තෝරා ගන්නා පිළිවෙල. ඒ අනුව නැගෙනහිර දිශාවට දොර තැබීමේදී හැරවීම අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. මෙම කාරණය නොදන්නා කමින් ප්‍රධාන දොර වරද්දා ගන්නවා. දොර ඇද කිරීමෙන් ද්වාරයේ පාද සටහනද නිෂ්ක්‍රීය වෙනවා. මේ නිසා ඔබගේ මංගල ද්වාරය ඇද බිත්තිවලට එකතු කරන්න එපා.
 
 ඉහතින් දක්‌වා ඇති (ෂ) රූප සටහන පරිදි ඔබ නැඟෙනහිර දිශාවට මංගල ද්වාරය හැරවීමට උත්සාහ කිරීමේ දී එය පාද සටහනින් බැහැර වන අතර ද්වාරය අක්‍රීය වෙනවා. (ෂෂ) රූප සටහන පරිදි ඔබ ද්වාරය යෙදීමෙන් එය පාද සටහනට නිසි ලෙස බලවත් වන අතර නැඟෙනහිර දිශාවට අයත් වෙනවා. එම ද්වාරය ගිණිකොන දිශාව බලාගෙන සිටියාට එම ද්වාරය අයත් වන්නේ නැගෙනහිර දිශා කෝණයට බැවින් නිවැරැදි නැගෙනහිර ද්වාරයක්‌ ලෙස බලගැන්වෙනු ඇත. 
 
 මහා වාස්‌තු ශිල්පයට අනුව ඔබගේ මංගල ද්වාරය නිවැරැදිව නැඟෙනහිර දිශාව හෙවත් ප්‍රඥාවේ දිශාවට යොමු කිරීම සහ නිවැරැදිව ධන පාදවලට තැබීමට ඔබට අවශ්‍ය මූලික දැනුම ලබා දුන්නා. නූතනයේ දී නිවාසවල නැඟෙනහිර දිශාවට ප්‍රධාන දොර දැමීමට උත්සාහ කිරීමෙන් මංගල ද්වාරය වරද්දා ගන්නා බව පෙනී යනවා. ඔබගේ නිවසේ මංගල ද්වාරය යෙදීමේ දී ඔබට උපකාර වන මහා වාස්‌තු සිද්ධාන්ත නිසි ලෙස හඳුනා ගෙන මංගල ද්වාරය බලවත් කර ගන්න. විශ්වයේ විශ්ව ශක්‌තීන් නිවසට බලවත්ව කැන්දා ගන්නා ඔබගේ මංගල ද්වාරය විෂ්ණු දෙවියන්ට කැපකොට නිවසට සහ සියලු ගෘහ වාසීන්ව මහා වාස්‌තු ආරක්‍ෂාව සලසා ගැනීමට කුසල් සිත් පහළ වේවා·


උපුටා ගැනීම දිවයින පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »