ස්ථිර නිවෙසක් හිමි කරන සිහිනය

2018-02-09 11:31:00       796
feature-top
තම භූමියේ එළදෙනකගේ තන පුඩුවලින් කිරි වෑහෙනවා දකී නම් රන් ආභරණ, මුතු මැණික් ලැබේ. • නෙලුම් මල් පිපි විලකට සුදු වර්ණ ඇඳුමකින් බැස නෙලුම් මල් කඩද්දී ඇඳුම්වල මඩ තැවරී තිබෙනවා දකී නම් අනිවාර්යයෙන්ම ස්ථීර රැකියාවක් ලැබේ. • නිවෙස ඉදිරිපිට ඇති කෙසෙල් පඳුරුවල කෙසෙල් කැන් බරට නැවී තිබෙනවා සිහිනෙන් දකී නම් දෙවියන්ගෙන් පිහිට ලැබෙන අතර මළගිය අයකුගෙන් උපකාර ලැබේ. • සුදු ඇඳගත් කිරි අම්මාවරු පිරිසක් සාදුකාර දෙමින් විහාරයට යනවා සිහිනෙන් දකී නම් විභාග ජය ලැබේ. තරග වාදවලින්ද ජය ලබයි.

 • තම භූමියේ එළදෙනකගේ තන පුඩුවලින් කිරි වෑහෙනවා දකී නම් රන් ආභරණ, මුතු මැණික් ලැබේ. • නෙලුම් මල් පිපි විලකට සුදු වර්ණ ඇඳුමකින් බැස නෙලුම් මල් කඩද්දී ඇඳුම්වල මඩ තැවරී තිබෙනවා දකී නම් අනිවාර්යයෙන්ම ස්ථීර රැකියාවක් ලැබේ. • නිවෙස ඉදිරිපිට ඇති කෙසෙල් පඳුරුවල කෙසෙල් කැන් බරට නැවී තිබෙනවා සිහිනෙන් දකී නම් දෙවියන්ගෙන් පිහිට ලැබෙන අතර මළගිය අයකුගෙන් උපකාර ලැබේ. • සුදු ඇඳගත් කිරි අම්මාවරු පිරිසක් සාදුකාර දෙමින් විහාරයට යනවා සිහිනෙන් දකී නම් විභාග ජය ලැබේ. තරග වාදවලින්ද ජය ලබයි. • අට්ටාලයක් උඩ නැඟගෙන වී හුළං ගසනවා හෝ වී ඇසුරුම් කරනවා සිහිනෙන් දකීනම් තම ශරීරයේ කලක් තිස්සේ තිබූ රෝග අපලයට නිසි ප්‍රතිකාර ලැබෙයි. • රන්වන් පාට කරමල සහිත කුකුළු රෑනක් ගේ මිදුලේ කෑම ඇහිඳිමින් හඬලනවා සිහිනෙන් දකී නම් නිවෙස් සෑදීමට හෝ බෝග වගා කිරීමට සුබ පල කාලයකි. • වගා බිමක පැළ කළ මිදි වැලක විශාල මිදි පොකුරු සෑදී තිබෙනවා දැක කුඩා ළමුන් පිරිසක් සමඟ එම මිදි කඩනවා හෝ කනවා සිහිනෙන් දකී නම් මිතුරු මිතුරියන්ගෙන් උපකාර ලැබේ. • තමා නිදියන ඇඳේ තලගොයකු ඇවිදිනවා හෝ මලපහ කරනවා සිහිනෙන් දකී නම් තමන් කරන ව්‍යාපාර කටයුතු දියුණු වෙයි. එම කාලයට වෙළෙඳාම් කිරීමෙන් ලාභ ලැබේ. • බීමට ජලය ගන්නා ළිඳෙන් ජලය ගැනීමට හිමිදිරි උදෑසන ගියවිට ළිඳේ ජලය කිළිටි වී තිබේ දක් නම් නඩුහබවලින් ජය ලැබේ. සතුරන් මිතුරු වෙයි. • විනෝද චාරිකාවක පිරිසක් සමඟ ගොස් දිය ඇල්ලක් අසල නෙලුම් පත් මත කෑම බෙදාගෙන කනවා සිහිනෙන් දකී නම් නිවෙසේ සාදා ගැනීමට නොහැකි වූ ඉතිරි කොටස් අංග සම්පූර්ණ කරගත හැකිය.

courtesy : sithmalyaya.com


More News »