නිදන කාමර 4ක් සහ නාන කාමර 2කින් සමන්විතය පචස් 10 නිවස.

2018-05-10 11:30:00       603
feature-top
මෙම නිවස මාගේ සේවාදායකයාගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි නිර්මාණය වූයකි.  මෙම සම්පූර්ණ නිිවස නිදන කාමර 4ක් සහ නාන කාමර 2කින් සමන්විතය. මෙම නිවස තුලට හැකි සෑම අවස්ථාවකම  ආලොකය සහ වාතාර්ශය වැඩි වන සේ ජනෙල් සහ දොරවල් යෙදීම තුලින් නිවසේ අභ්‍යන්තර අවකාෂය සැහැල්ලු කිරීමට සහ උෂ්නත්වය නැති කිරීමට මා කටයුතු කලේය.  
බිම් මහලේ වෘර්ථ ආලින්දය යම් විශාලත්වයක් සහිතව නිර්මාණය කිරීමෙන් එලිමහනේ නිදහස් වටාවක් ප්‍රධාන පිවිසුම සමග නිවසේ ඉදිරිපස අලංකාර පෙනුමක් ගැනීමට එය නිවසට සහයක් විය. තවද මෙම නිවසේ කාමර මදක් කුඩා වන නමුත් පචස් 10ක ඉඩමේ හැඩයත් සමග නිර්මාණය වු නිසා උපරිම ලෙස භූමිය ප්‍රයෝජනයට ගත් සැලසුමකි. මෙහි නාන කාමරය මදක් සැගව නිර්මාණය කිරීම තුලින් එම පිහිටීම නිවසේ අනිකුත් පිහිටීම් වලට බාදාවක් නොවීමද මාගේ සේවාදායකයාගේ අවශ්‍යතාවයක්විය. මෙහි මුලුතැන්ගෙය නිර්මාණය කිරීමෙදී කුඩා ඉඩ ප්‍රමාණයක් භාවිතා කලද මෙය ඇතුලත ගබඩා කාමරයක් ඇතුලත් කිරීමෙන් ඒ තුල අපහසුතාවය මගහැරීමට මා මෙම නිර්මාණය තුලින් කටයුතු කලේය. සාලය තුලින් ඉහළ මහලට ඇතුල් වීමට පඩිපෙල නිර්මාණය තුලින් සාලයට අලංකාරයක් එක් කිරීමට මා මෙහිදී කටයුතු කලේය.
පළමු මහලට දැන් අප පිවිසෙමු. අභ්‍යන්
ඔබට මෙහි දැකගත හැකි වන්නේ පඩිපෙල දෙපසට හුදකලා වූ නිදන කාමර දෙකකි. බිම් මහලේද එය එසේම දැකගත හැකිවේ නිවසේ කාමර එකිනෙක අතර දුරස් වීමක් මාගේ සේවාදායකයාට වුවමනා වූ නමුත් එය පැවති ඉඩ සමග අපසහුවෙන් හෝ මා මෙම නිර්මාණයට එම අදහසද ගැබ් කලේය.  මෙහි ටී.වී නැරබුම් සාලයන් මෙම මහලේ නිර්මාණයට එක් කර ඇති අතර ර අසලින් මෙම නිවසේ ප්‍රධාන නිර්මාණයක් වන ඉහල සිට පහල මෙන්ම කෑම කාමරය තුලදී ඉහල මහලේ වහලය දක්වා දිවෙන සහ ඒහා සමානවම ඉදිරි බිත්තිය තුල විශාල වීදුරැ රාමුවක් නිර්මාණය කර ඇත එය මෙම නිවසේ පිටත මෙන් අභ්‍යන්තර පෙනුව වර්ධරය කිරීම මෙන්ම ආලෝකය විශාලලෙස ලබාගැනීමට සහය විය. තවද මෙහි පහල මෙන් සැගවූ නාන කාමරයක් සහ ඉදිරිපසට වෘර්ථ වුනු බැල්නියක්ද යම් විශාලත්වයක් සහිතව නිර්මාණය කර ඇත.

මෙවැනි සැලසුම් පිලිබද සහ මා නිර්මාණය කර ඇති ඔබ නොදන්නා සැලසුව් ක්‍රම ECO house planing පිලිබද සහ නිවාස අභ්‍යන්ග පිලිබද ලිපි මාළාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට අරමුණු කර ඇත ඔබගේ නිවස නිර්මාණය කර ගැණීමෙදී ඔබට ඇති ගැටලු විසදා ගැනීමට සහය වන්නෙමු.


More News »