මහා වාස්‌තු අනුව ඔබට හිමි ඉඩම තෝරා ගන්න

2018-05-14 12:02:00       587
feature-top
මහා වාස්‌තු ශිල්පීය සිද්ධාන්තවලට එකඟව ඔබට හිමි ජය බිම තෝරා ගන්නා පිළිවෙල ඔබට නිවැරැදිව සහ පිළිවෙලට කියා දෙන්නම්. මෙහිදී ඔබ විසින් ඉතා සූක්‍ෂමව හා නිවැරැදිව ඔබගේ ජය භූමිය තෝරා ගැනීමට දක්‍ෂ විය යුතුයි. වාස්‌තු ශිල්පය තුළින් සිදුකරනු ලබන්නේ ඔබට ඊට අවැසි ශිල්පීය මඟ පෙන්වීම සිදුකිරීම පමණයි. කර්ම ශක්‌තිය අනුව විශ්ව ශක්‌තියේ පිහිට පිළිසරණ ලබා ගැනීමට සෑම පුද්ගලයෙකුටම හැකියාවක්‌ පවතින බව මහා වාස්‌තු ශිල්පය තුළ පෙන්වා දී ඇත්තේ එබැවිනි. ඔබගේ සම්පත් ගෘහය ඉදිකිරීමට අවැසි ඉඩම තෝරා ගන්න අවශ්‍ය මූලික වාස්‌තු සිද්ධාන්ත හා වත්පිළිවෙත් තුළින් ඔබගේ කර්ම ශක්‌තියට අවැසි විශ්ව ශක්‌තිය බලවත් කරගන්න. සමහර කෙනෙකුට තමන්ගේ පරම්පරාවෙන් ඉඩම් කැබැල්ලක්‌ හිමිවන අතර තවත් කෙනෙක්‌ මුදල් දී ඉඩම් හිමිකරනු ලබයි. පරම්පරාවෙන් ඔබට ඉඩමක්‌ හිමිවුවද මුදල් දී ඔබ ඉඩම් කැබැල්ලක්‌ මිලදී ගත්තද එම භූමියට විශ්ව ශක්‌තිය කාන්දුකොට එය ඔබව බලගැන්වීම කළ යුතු වෙනවා. එවිට එම ඉඩමේ හැඩතලවල හා බෑවුමේ දෝෂ පැවතියද ඒවායේ දෝෂ බලවත් නොවන පරිදි ගෘහයක්‌ සෑදීමේ හැකියාව වාස්‌තු ශිල්පය තුළ පවතිනවා. එසේ වුවද ඔබ සෑමවිටම මූලික සිද්ධාන්තවලට ගැළපෙන ලෙස භූමිය තෝරාගත හැකි විටකදී එය සිදු කිරීම වැදගත් වෙනවා.
 
 ඉඩමේ හැඩය
 
 පළමුකොටම කිව යුතු වෙනවා ඉඩමක හැඩය පිළිබඳව වැඩි සැලකිල්ලක්‌ දැක්‌විය යුත්තේ පර්චස්‌ 40 කට අඩු ඉඩම් මිලදී ගැනීමේ දී පමණයි.
 
 ඉහතින් පෙන්වා දී ඇති හැඩතල අනුව ඉඩම්වල යහපත් සහ අයහපත් බවට වර්ගීකරණයක්‌ දක්‌වා තිබුණ ද එම වර්ගීකරණය අදාළ වන්නේ පර්චස්‌ 40 කට අඩු ඉඩම්වලට බව මතක තබාගත යුතු අතර වැරැදි හැඩතලයක්‌ සහිත ඉඩමක වුවද එහි දෝෂය බලවත් නොවන ලෙස නිවාසයක්‌ ඉදිකිරීමේ මහා වාස්‌තු ශිල්පීය ක්‍රමවේදයන් පවතින බවද මතක තබාගන්න. මෙහිදී විශේෂයෙන් ඉඩමේ වැරැදි හැඩයට අනුපාත නොවන ලෙස ඔබගේ නිවාස සැලැස්‌ම සකස්‌ කර ගැනීමෙන් ඉඩමේ හැඩයේ පවතින දෝෂයන් බලවත් නොවේ.
 
 ඉඩමේ බෑවුම
 
 ඔබ ඉඩමක්‌ මිලදී ගැනීමේ දී ඉඩමේ යහපත් හැඩය පිළිබඳව සැලකිලිමත් වූ පසුව එම ඉඩමේ බෑවුම පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමු.
 
 බෑවුම පිළිබඳව ඔබ අවධානය යොමු කිරීමේ දී ඒ හා බැඳුණු මහා වාස්‌තු ශිල්පීය සිද්ධාන්තයන් පිළිබඳවද දැනුවත් විය යුතුයි. භූමියක බෑවුම පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේ දී සූර්ය ශක්‌තිය සහ විශ්ව ශක්‌තිය එම ඉඩමට උරාගැනීමේ බලවත්කම අනුව බෑවුමක යහපත් සහ අයහපත් බව තීරණය කරනු ලැබේ. මෙහිදී අංශක 15 කට වැඩි බෑවුම උදෙසා මෙම න්‍යායන් යොදා ගැනීම ඉතාමත් ප්‍රායෝගික වේ. ඔබගේ ඉඩමේ ඇති අඩි 02 - 03 ක බෑවුම් පිළිබඳව එතරම් කලබල විය යුතු නොවේ.
 
 ඉඩමේ දිශාව
 
 n7 2ඔබගේ ඉඩම තෝරා ගැනීමේ දී එම ඉඩමේ දිශාවන් පිළිබඳව නිශ්චිතව හඳුනා ගැනීම වැදගත් වෙනවා. ඉඩමේ මුහුණත අනුව ඉඩමේ දිශාව තීරණය වන අතර ඉඩමේ මුහුණත් තීරණය වන්නේ එම ඉඩමට යෙදී ඇති ප්‍රවේශ මාර්ගය අනුව වේ.
 
 ඉඩමට ප්‍රවේශ මාර්ගය යෙදීමේ ක්‍රමවේදය
 
 සමහර ඉඩම්වල වෙනස්‌ කළ නොහැකි සාධක පවතිනවා. ඒවා අතර හැඩය, බෑවුම සහ ප්‍රවේශ මාර්ගය වැදගත් වෙනවා. එම කරුණු අතරින් ඉතාමත්ම වැදගත් සාධකයක්‌ ලෙස ඉඩමට යෙදී ඇති ප්‍රවේශ මාර්ගය පෙන්වා දිය හැකියි. ඔබ තෝරා ගන්නා ඉඩමට නිරිත දිශාවෙන් හෝ ඊසාන දිශාවෙන් ප්‍රවේශ මාර්ගය යෙදී නොමැති නම් එම ඉඩම ඉතා යහපත් වන අතර නිරිත සහ ඊසාන ප්‍රවේශ මාර්ග සහිත ඉඩම් දෝෂ බලවත් කිරීමට උපකාර වේ. එවැනි විටකදී ඔබගේ ගෘහයේ වාස්‌තු සිද්ධාන්ත බලවත් කිරීමෙන් ප්‍රවේශ දෝෂ ඉවත් කළ හැකි වේ.
 
 ප්‍රවේශ දෝෂ ඉවත් කිරීම
 
 ඔබට ඇති එකම ඉඩමට ප්‍රවේශය යෙදී ඇත්තේ ඊසාන හෝ නිරිත දිශාවේ නම් ඔබ ඔබගේ ගෘහයේ වාස්‌තු සිද්ධාන්ත වඩාත් බලවත් කළ යුතු වේ. එහි දී ඊසාන දිශාව සහ නිරිත දිශාව ඉතාමත් පිරිසිදුව පවත්වා ගත යුතු අතර ගෘහයේ මංගල ද්වාරය කිසිම විටක නිරිත දිශාවේ නොතැබිය යුතු අතර ඊසාන ප්‍රවේශයක්‌ ඇත්නම් ප්‍රවේශය අසළ දේව රුක්‍ෂ කොහොඹ පැළයක්‌ සිටුවන්න. නිරිත ප්‍රවේශයක්‌ ඇත්නම් ශ්‍රියා ඵල බෙලි ශාඛයක්‌ සිටුවන්න. මීට අමතරව සුදු හඳුන් පැළයක්‌ සිටුවීමද ඉතා යහපත් වනු ඇත. මීටත් අමතරව කිසිම විටක ප්‍රවේශයේ යෙදෙන ප්‍රවේශ ගේට්‌ටුව සඳහා කළු වර්ණය සහ ත්‍රිෂූල් සහිත සිරස්‌ උල් සහිත හැඩතල නොයෙදිය යුතු අතර සෑම විටම ඔබගේ ගේට්‌ටුව තමන්ගේ ඉඩම තුළට විවෘත වන ලෙස හෝ පැත්තකට තල්ලු කරන ලෙස යෙදීම කළ යුතුයි.
 
 ඔබට හිමි ඉඩම තෝරා ගැනීමේ දී ඔබට අවශ්‍ය මහා වාස්‌තු දැනුම ලබා දුන්නේ ඒ තුළින් ඔබේ අභිනව ගෘහය වාස්‌තු සිද්ධාන්තවලට එකඟ කර ගැනීමේ මූලිකම අවස්‌ථාව එය වන බැවිනි. දෝෂවලින් මිදුනු නිවසක්‌ ඉදිකර ගැනීමට දෝෂ රහිත ඉඩම ප්‍රබල සාධකයක්‌ ලෙස බලවත් වන අතර මහා විෂ්ණු දෙවියන්ගේ අනුහස්‌ ඇතිව භූමිය නිවැරැදිව තෝරා ගැනීමට ඔබට ප්‍රඥාව පහළ වේවා· 


උපුටා ගැනීම දිවයින පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »