වහලයේ වාස්තු දෝෂ ගෘහණියට බලපාන හැටි

2018-11-13 10:01:00       639
feature-top
නිවෙසක් ගෘහයක් ලෙස පිළිගැනීමට එම නිවෙසට වහලයක් තිබිය යුතුයි. වහලයක් නැති නිවෙසක් කිසිදාක ගෘහයක් වන්නේ නැහැ. වාස්තු ශිල්පයට අනුව වහලය යනු නිවෙසක අත්‍යවශ්‍ය මෙන්ම ප්‍රධාන අංගයක් ලෙස හඳුන්වා දිය හැකියි. ගෘහයක වහලය සකස් කිරීමේදී ප්‍රධාන ආකාර කිහිපයක් බහුලව හඳුනාගත හැකි අතර ඒවා පහත පරිදි වේ.

• තනි පල වහල
• පල දෙකේ වහල
• පල තුනේ වහල
• පල හතරේ වහල
• පල හතරට වැඩි වහල

ඉහත ආකාරයට වහලයේ පල ගණන අනුව වහල වර්ග කළ හැකි අතර වාස්තු ශිල්පයට අනුව ඉතාමත් සක්‍රීය මෙන්ම යහපත් වහලය වන්නේ පල 4 වහලයයි. වර්තමානයේ මෙය ව්‍යවහාරික වශයෙන් “අට්ට වහලය” ලෙස හඳුනා ගත්ත ද එය සැබෑ ලෙසම පල හතරේ වහලය වේ. අට්ට වහලය යනු පල අටක් සහිත වහලය වේ. මහනුවර ශ්‍රී  දළදා මැඳුරේ ඇත්තේ අට්ට වහලයකි. ඉහත සඳහන් පරිදි ඔබගේ ගෘහය සඳහා යොදා ගත හැකි තවත් සුදුසු වහලයක් ලෙස පල දෙකේ වහලය හඳුන්වා දිය හැකියි. මෙම වහලය ඉතා සරල හා දෝෂ අඩු වහලයක් ලෙස පෙන්වා දිය හැකියි. එසේම පල අනුව වහලය වර්ග කිරීමට අමතරව වහලය යෙදෙන අවස්ථා අනුව පහත පරිදි වහල වර්ග කරනු ලැබේ.

• අම්බලම් වහල
• දේවාල වහල
• කැණි මඬල වහල

මෙසේ සඳහන් කළ වහල සටහන් ගෘහයක් සඳහා කිසිසේත් යොදා නොගත යුතු බව පෙන්වා දෙමි. මෙම වහල යොදා ගනු ලබන්නේ පොදු ස්ථාන සඳහා පමණි. මෙවැනි වහල නිවාස සඳහා යෙදූ විට එම නිවාසවල රැඳීම තාවකාලික වන අතර ගෘහ හිමි කාන්තාව නිවෙස හැර යෑම බහුල ලක්ෂණයක් ලෙස දැක්විය හැකියි. එසේම විවාහ කඩාකප්පල් වීම මෙන්ම දරුපල අහිමිවීමද අතුරු ප්‍රතිඵල ලෙස පෙන්වා දෙමි.

තනි පලයක් සහිත වහල කිසිම විටෙක නිවාස සඳහා යොදා නොගැනීමට වගබලා ගත යුතුයි. තනි පලයේ වහල මෑත කාලයේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් විසින් වැඩි වශයෙන් යොදා ගැනීම දැකිය හැකි අතර එවැනි වහල කිසිසේත්ම ගෘහයක් සඳහා සුදුසු නොවේ. වාස්තු ශිල්පයට අනුව එවැනි තනි පලයේ වහල යොදන්නේ තාවකාලික ස්ථාන හා සතුන් ලගින ස්ථාන සඳහා පමණක් වේ. තනි පලයේ වහල සහිත නිවාසවල පදිංචි වුවද එය කෙටිකාලීන බව කිව යුතුයි. පවුල් ආරවුල් නිතර ඇතිවීම දරුපල අහිමි වීම මෙන්ම ගෘහ හිමියාට නිදන්ගත රෝග මතුවීම හා රාජ බිය ඇතිවීම හා සමාජ අවමන්වලට ලක්වීම මෙවැනි වහල සහිත ගෘහයන්ගේ පොදු ලක්ෂණ වේ. මේ නිසා තනි පලයේ වහල ලක්ෂණ ඔබගේ ගෘහයට එකතුකර නොගැනීමට ඔබ බුද්ධිමත් විය යුතුයි.

සොහොන් පරාල ලක්ෂණ

සොහොන් පරාල ලක්ෂණ සෑම විටම වහලයක පල 02කට වඩා වැඩිවන විට ඇතිවිය හැකි දෝෂ ලෙස පෙන්වා දෙමි. මෙවැනි ලක්ෂණ සහිත නිවාසවල අකල් මරණ හා නිදන්ගත රෝග මතුවීම මෙන්ම නිවාස යාවත්කාලීන නොවීමද සිදුවිය හැකිය. සොහොන් පරාල ලක්ෂණයක් ඇති වන්නේ මුදුන් යට ලීයේ අගට පරාලයක් සම්බන්ධ කිරීමෙනි. මෙම ලක්ෂණ ඇති වූ වහල කැඩීම් බිඳීම්වලින් තොරව සොහොන් පරාලය ඉතා පහසුවෙන් ඉවත් කළ හැකි බවද පෙන්වා දෙමි.

වහල සක්‍රිය කිරීම

වහලයේ දෝෂ හඳුනාගෙන ඔබ විසින් දෝෂ රහිත වහල නිර්මාණය කර ගැනීමට ඇවැසි දැනුම ලබාගත යුතුයි. පෙර සිටි වඩුබාස් විසින් මෙම වාස්තු දැනුම සහිතව කටයුතු කළද නූතනයේ එවැනි දැනුම සහිත අය ඉතා අල්ප වේ. මේ නිසා ඔබ සෑම විටම ඔබගේ වහලයේ දෝෂ පිළිබඳ දැනුම්වත්ව සිටින්න. වහලයේ නොපෙනෙන දෝෂයන් ඇත්නම් එය ඉවත් කිරීමට ඉපැරැණි වාස්තු ශිල්පීය ක්‍රම පවතිනවා. මෙහිදී ඔබ කළ යුත්තේ ඔබගේ ජන්ම නැකැතට ගැළපෙන මී, සඳුන්, කොහොඹ, නා ආදී දැව වර්ග කුමක්ද යන්න තෝරාගෙන එම දැවයෙන් මුදුන් යටලීයට ලී ඇණ 3ක් සුබ මුහුර්තයෙන් සුබ දිශාව බලා සම්බන්ධ කිරීමයි. මේ තුළින් වහලයේ පවතින නොපෙනෙන දෝෂ පවා මඟහරවා ගත හැකි බව පෙන්වා දෙමි.
ගෘහයක් වන්නේ නැහැ. වාස්තු ශිල්පයට අනුව වහලය යනු නිවෙසක අත්‍යවශ්‍ය මෙන්ම ප්‍රධාන අංගයක් ලෙස හඳුන්වා දිය හැකියි. ගෘහයක වහලය සකස් කිරීමේදී ප්‍රධාන ආකාර කිහිපයක් බහුලව හඳුනාගත හැකි අතර ඒවා පහත පරිදි වේ.

• තනි පල වහල
• පල දෙකේ වහල
• පල තුනේ වහල
• පල හතරේ වහල
• පල හතරට වැඩි වහල

ඉහත ආකාරයට වහලයේ පල ගණන අනුව වහල වර්ග කළ හැකි අතර වාස්තු ශිල්පයට අනුව ඉතාමත් සක්‍රීය මෙන්ම යහපත් වහලය වන්නේ පල 4 වහලයයි. වර්තමානයේ මෙය ව්‍යවහාරික වශයෙන් “අට්ට වහලය” ලෙස හඳුනා ගත්ත ද එය සැබෑ ලෙසම පල හතරේ වහලය වේ. අට්ට වහලය යනු පල අටක් සහිත වහලය වේ. මහනුවර ශ්‍රී  දළදා මැඳුරේ ඇත්තේ අට්ට වහලයකි. ඉහත සඳහන් පරිදි ඔබගේ ගෘහය සඳහා යොදා ගත හැකි තවත් සුදුසු වහලයක් ලෙස පල දෙකේ වහලය හඳුන්වා දිය හැකියි. මෙම වහලය ඉතා සරල හා දෝෂ අඩු වහලයක් ලෙස පෙන්වා දිය හැකියි. එසේම පල අනුව වහලය වර්ග කිරීමට අමතරව වහලය යෙදෙන අවස්ථා අනුව පහත පරිදි වහල වර්ග කරනු ලැබේ.

• අම්බලම් වහල
• දේවාල වහල
• කැණි මඬල වහල

මෙසේ සඳහන් කළ වහල සටහන් ගෘහයක් සඳහා කිසිසේත් යොදා නොගත යුතු බව පෙන්වා දෙමි. මෙම වහල යොදා ගනු ලබන්නේ පොදු ස්ථාන සඳහා පමණි. මෙවැනි වහල නිවාස සඳහා යෙදූ විට එම නිවාසවල රැඳීම තාවකාලික වන අතර ගෘහ හිමි කාන්තාව නිවෙස හැර යෑම බහුල ලක්ෂණයක් ලෙස දැක්විය හැකියි. එසේම විවාහ කඩාකප්පල් වීම මෙන්ම දරුපල අහිමිවීමද අතුරු ප්‍රතිඵල ලෙස පෙන්වා දෙමි.

තනි පලයක් සහිත වහල කිසිම විටෙක නිවාස සඳහා යොදා නොගැනීමට වගබලා ගත යුතුයි. තනි පලයේ වහල මෑත කාලයේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් විසින් වැඩි වශයෙන් යොදා ගැනීම දැකිය හැකි අතර එවැනි වහල කිසිසේත්ම ගෘහයක් සඳහා සුදුසු නොවේ. වාස්තු ශිල්පයට අනුව එවැනි තනි පලයේ වහල යොදන්නේ තාවකාලික ස්ථාන හා සතුන් ලගින ස්ථාන සඳහා පමණක් වේ. තනි පලයේ වහල සහිත නිවාසවල පදිංචි වුවද එය කෙටිකාලීන බව කිව යුතුයි. පවුල් ආරවුල් නිතර ඇතිවීම දරුපල අහිමි වීම මෙන්ම ගෘහ හිමියාට නිදන්ගත රෝග මතුවීම හා රාජ බිය ඇතිවීම හා සමාජ අවමන්වලට ලක්වීම මෙවැනි වහල සහිත ගෘහයන්ගේ පොදු ලක්ෂණ වේ. මේ නිසා තනි පලයේ වහල ලක්ෂණ ඔබගේ ගෘහයට එකතුකර නොගැනීමට ඔබ බුද්ධිමත් විය යුතුයි.

සොහොන් පරාල ලක්ෂණ

සොහොන් පරාල ලක්ෂණ සෑම විටම වහලයක පල 02කට වඩා වැඩිවන විට ඇතිවිය හැකි දෝෂ ලෙස පෙන්වා දෙමි. මෙවැනි ලක්ෂණ සහිත නිවාසවල අකල් මරණ හා නිදන්ගත රෝග මතුවීම මෙන්ම නිවාස යාවත්කාලීන නොවීමද සිදුවිය හැකිය. සොහොන් පරාල ලක්ෂණයක් ඇති වන්නේ මුදුන් යට ලීයේ අගට පරාලයක් සම්බන්ධ කිරීමෙනි. මෙම ලක්ෂණ ඇති වූ වහල කැඩීම් බිඳීම්වලින් තොරව සොහොන් පරාලය ඉතා පහසුවෙන් ඉවත් කළ හැකි බවද පෙන්වා දෙමි.

වහල සක්‍රිය කිරීම

වහලයේ දෝෂ හඳුනාගෙන ඔබ විසින් දෝෂ රහිත වහල නිර්මාණය කර ගැනීමට ඇවැසි දැනුම ලබාගත යුතුයි. පෙර සිටි වඩුබාස් විසින් මෙම වාස්තු දැනුම සහිතව කටයුතු කළද නූතනයේ එවැනි දැනුම සහිත අය ඉතා අල්ප වේ. මේ නිසා ඔබ සෑම විටම ඔබගේ වහලයේ දෝෂ පිළිබඳ දැනුම්වත්ව සිටින්න. වහලයේ නොපෙනෙන දෝෂයන් ඇත්නම් එය ඉවත් කිරීමට ඉපැරැණි වාස්තු ශිල්පීය ක්‍රම පවතිනවා. මෙහිදී ඔබ කළ යුත්තේ ඔබගේ ජන්ම නැකැතට ගැළපෙන මී, සඳුන්, කොහොඹ, නා ආදී දැව වර්ග කුමක්ද යන්න තෝරාගෙන එම දැවයෙන් මුදුන් යටලීයට ලී ඇණ 3ක් සුබ මුහුර්තයෙන් සුබ දිශාව බලා සම්බන්ධ කිරීමයි. මේ තුළින් වහලයේ පවතින නොපෙනෙන දෝෂ පවා මඟහරවා ගත හැකි බව පෙන්වා දෙමි.

උපුටා ගැනීම දිවයින පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »