නිවස මේ විදිහට හදා ගත්තොත් ජීවිතයම ගොඩ

2018-11-16 12:11:00       783
feature-top
වාස්‌තු සිද්ධාන්තයන්ගේ මඟ පෙන්වීම මත සිදු කරනු ලැබූ මූලික සැලසුම් කිරීමෙන් අනතුරුව ඔබගේ නිවස භූමියේ ස්‌ථානගත කරනු ලබන ආකාරය පිළිබඳව වඩාත් විමසිලිමත් විය යුතුයි. ඔබගේ නිවස ඉඩම ස්‌ථානගත කිරීමේ දී ඔබ විසින් අවධානය යොමුකළ යුතු මූලික වාස්‌තු සිද්ධාන්තයන් හඳුනා ගනිමු.
 
 01. ඉඩමේ පවතින හැඩයට අනුරූපිව හැකිතාක්‌ වැඩි මායිම් ප්‍රමාණයක්‌ සමඟ නිවස සමාන්තරව තැබීමට උත්සාහ ගන්න. (කුඩා ඉඩම්වලට විශේෂයි)
 
 02. සෑම විටම මාර්ගයේ මායිමට හැකිතාක්‌ සමාන්තරව නිවස පිහිටුවීම ඉතා යහපත්ය.
 
 03 උතුරු නැගෙනහිර මායිම්වලට ළං කිරීම නොකළ යුතුයි.
 
 04. ඉඩමේ මධ්‍ය ලCෂ්‍යය හා නිවසේ මධ්‍ය ලCෂ්‍යය එක මත එක වැටෙන ලෙස නිවස භූමියේ ස්‌ථානගත නොකළ යුතුයි.
 
 ඉහත උපදෙස්‌ පරිදි ඔබගේ නිවස, භූමියේ ස්‌ථානගත කිරීමට උත්සාහ ගත යුතු අතර පර්චස්‌ 10 කට වඩා අඩු භූමි භාගයන් පදිංචියන් සඳහා නිවාස සෑදීමට කිසිසේත්ම නොහැකි වනු බව පෙන්වා දෙමි. එසේ වුවද ඔබගේ ලැබීම් හා කර්ම ශාන්තිය පරිදි ඔබට මේ මහ පොළොවෙන් අයිති වන ඉඩම් කැබැල්ල තීරණය කිරීම සිදුවන බැවින් ඉඩම කුඩාවන තරමට වාස්‌තු සිද්ධාන්තයන් ආරම්භ කිරීමට ඇති හැකියාවන් අඩුවන බව මතක තබාගත යුතුයි. එය වාස්‌තුවල වැරැද්දක්‌ නොවන අතර ඔබගේ කුසල් අකුසල් මත ඔබට හිමි තත්ත්වයක්‌ බව සිතන්න.
 
 ඔබ විසින් සාදන නිවසේ මූලික සැලසුම් කටයුතු නිම වීමෙන් පසුව දැන් ඔබ සූදානම් විය යුතුයි සැලසුම් කළ එම ගෘහය ප්‍රායෝගිකව ඉදිකිරීමේ මූලික පියවරයන් පිළිබඳව වාස්‌තු මූලධර්මයන්ට අනුකූලව කටයුතු සිදු කරනු ලබන ආකාරයන් ගැන දැනුවත් වීම. මෙහිදී වාස්‌තු මූලධර්මයට අනුව සැලසුම් කළ නිවස සෑදීම ආරම්භ කිරීම, නිවස සෑදීම ආරම්භ කිරීමට ප්‍රථම සපුරාගත යුතු පූර්ව කටයුතු කිහිපයක්‌ පවතිනවා.
 
 ඔබ විසින් සැළසුම් කළ නිවාස සැලැස්‌ම ප්‍රායෝගිකව ඉදිකිරීමේ දී පළමුව භූමිය සකස්‌ කිරීමට අවශ්‍ය වෙනවා. මෙම භූමිය සකස්‌ කිරීමේ දී අප විසින් විශේෂයෙන් මතක තබාගත යුතු විශේෂ කාරණා කිහිපයකි. එහිදී ඔබගේ ගෘහ නිර්මාණය කරනු ලබන භූමිය සකස්‌ කිරීම කිසිම විටෙක අඟහරුවාදා, ඉරිදා දිනයන්හි ආරම්භ නොකළ යුතුයි. මේ සඳහා ඔබ විසින් එම දින දෙක නොමැතිව සුභ මුහුර්තියෙන් ලබාගත යුතු වෙනවා. මෙහිදී කෝණ මාස පිළිබඳවද විශේෂ අවධානයක්‌ යොමුකළ යුතුයි. භූමිය සකස්‌ කිරීම කෝණ මාසවල නොකළ යුතුයි.
 
 කෝණ මාස මාර්ග හැර සුqභ මුහුර්තියකින් ගෙපළ සකස්‌ කොට ඔබගේ නිවසේ මුල්ගල තැබීමට ප්‍රථම දින මෙහිදී ඔබ විසින් සිදුකළ යුතු වැදගත් පූජාවක්‌ වන්නේ බහිරව දේවතා පූජාවයි.
 
 බහිරව දේවතා පූජාව
 
 මුල්ගල තැබීමට ප්‍රථම දිනයේ රාත්‍රියේ දී ඔබ විසින් ඉඩමේ සිටින භූමි ඥාතීන්ට පින් දී ඔවුන්ගේ ආශීර්වාදය ලබා ගැනීම සඳහා බහිරව දේවතා පූජාවන් පැවැත්වීම සිදු කළ යුතුව තිබෙනවා. මේ සඳහා කිසිම විටක පුලුටු හෝa ගොඩ මස්‌, දිය මස්‌ ආදිය භාවිතා නොකළ යුතු අතර ගම්භාර දෙවියන්ට පලතුරු සුවඳ පූජාකොට ගම්භාර දෙවියන්ගේ මූලිකත්වයෙන් බුදු ගුණයෙන් මෙම කටයුත්ත සිදුකිරීමට විශේෂයෙන් මතක තබාගත යුතුයි. ඉන්පසුව ඉඩමේ හතර කොණ, අට කොණ නිසි ලෙස ආරක්‍ෂා කළ පසු ඔබගේ අභිනව නිවසේ වැඩ කටයුතු සුභ මුහුර්තියෙන් ආරම්භ කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා.
 
 නිවෙස ඉදිකිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කිරීම
 
 පූර්ව කටයුතු අවසන් කළ පසු ඔබගේ ගෘහයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීම සුභ මුහුර්තියෙන් සිදුකළ යුතු වෙනවා. මෙහිදී ඔබ විසින් සුභ මුහුර්ති 03 ක්‌ ගත යුතුයි.
 
 කණු සිටුවා ලණු ඇදීම
 
 නිවසේ කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා පළමු කාර්යය වශයෙන් ලණු ඇඳීම සිදු කළ යුතුය. මෙය ඊසාන කොටසින් ආරම්භ කළ යුතුය. ලණු ඇදීමට භාවිතා කරනු ලබන කූඤ්ඤය සඳහා බෙලි ගසක ලීයක්‌ භාවිතා කිරීම අනිවාර්යෙන් කළ යුතු අතර කොහු ලණු පළමුවෙන් භාවිතා කළ යුතු අතර ඔර්ලෝසු කටුව කැරකෙන දිශාවට ලණු ඇදීම ඉතා යහපත් වේ. සුභ මුහුර්තියෙන් පළමු කූඤ්ඤය ගෘහ හිමියා විසින් ගැසිය යුතු=ය.
 
 අත්තිවාරම් කැපීම
 
 එදිනම සුභ වේලාවේදී යහපත් සිතුවිලි සහිතව මෙම ගෘහයේ කටයුතු ඉතා සාර්ථක වේවා යෑයි සිතා (තෙරුවන් බලයෙන්) උතුරු, ඊසාන, නැගෙනහිර දිශාවන්ගේ නිවසට අයත් කොටසක මංගල පස්‌ පිඩැල්ල කැපීම ඉතා යහපත් වේ.
 
 මුල්ගල තැබීම
 
 මුල්ගල තැබීම ගිණිකොණ හෝ ඊසාන කොටසේ සිදු කළ යුතු වේ. සුභ වේලාවේදී යහපත් සිතුවිල්ලෙන් සිදු කළ යුතු අතර මුල්ගල අනිවාර්යෙන්ම නොපෑගෙන තැනක බිත්තියකට ඇතුල් කළ යුතු වේ. ආගමික ස්‌ථානයකට ගෙන ගොස්‌ පිරිත් ස-Cධායනා කොට හා පිරිත් දේශනා මධ්‍යයේ මුල්ගල තැබීම ඉතා යහපත්ය. මුල්ගල තැබීම හා එය වැසීම ගෘහහිමියා විසින්ම සිදු කළ යුතුය. මුල්ගල තැබීම හා ලණු ඇදීම තුළින් සිදු කරන්නේ තම මතය විශ්වය හා ලියාපදිංචි කිරීමයි. මේ නිසා මුල්ගල තබන ස්‌ථානයේ ස්‌වස්‌ථික ලකුණක්‌ අංශක 90 ට දිශානුගතව ස්‌ථානගත කොට මුල්ගල තැබීම ඉතාමත් යහපත් වේ.
 
 ගෘහ ආරම්භක වාස්‌තු පූජාව
 
 සුභ මුහුර්තියෙන් කපන ලද මංගල පස්‌ පිඩැල්ල රතු රෙදි කඩකට ඔතා පස්‌ පිඩැල්ලේ තෙතමනය ඉවත් වීමට ප්‍රථම ගෘහ හිමියා විසින් ඉඩමට නුදුරු නොවන ගලන දියකට බැස ඉඩම සම්බන්ධයෙන් ඇති සියලුම දොස්‌ දුරුවේවා· යෑයි ප්‍රාර්ථනා පස්‌ පිඩැල්ල දියෙහි පා කළ යුතු අතර ඉඩමේ මුහුණතට පිටු පා මෙය කිරීම ඉතා සුභදායකය.
 
 ඉහත කටයුතු නිසියාකාරයෙන් ඉටුකිරීමෙන් පසුව ඔබගේ නිවසේ කටයුතු, ඉදිකිරීම් කටයුතු ඉතා යහපත්ව වාස්‌තු සිද්ධාන්තයට එකඟව සිදුවනු ඇත. ඔබ විශේෂයෙන් මතක තබාගත යුතු දෙයක්‌ තියෙනවා. ඔබ ගෘහයේ ඉඳුල් කිරීම ඔබ විසින්ම සිදුකළ යුතු වෙනවා. එබැවින් මුල්ගල තබන දිනයේ අත්තිවාරම තුළ ගෘහ හිමියා භෝජන සංග්‍රහය භුක්‌ති විඳීම කළ යුතුයි.
 
 නොඑසේ නම් ඔබගේ ගෘහය වෙනත් පුද්ගලයන් විසින් ඉඳුල් කිරීම සිදුවන බැවින් එදිනට සාදාගත් රසකැවිලි අනුභවය සඳහා ලණු ගැසූ කොටස තුළ සිදු කරන්න.
 
 මෙසේ ඔබගේ වාස්‌තු සිද්ධාන්තවලට අනුව අභිනවයෙන් ඉදිකරනු ලබන ගෘහය ඉතා වාසනාවන්ත, ඉක්‌මනින් ඉදිවන ගෘහයක්‌ බවට පත්වන බව නිසැකයි.

උපුටා ගැනීම දිවයින පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »