ප්‍රධාන නිදන කාමරයේ දෝෂ තිබුණොත් ඔබේ බිරිඳට බලපාන අයුරු

2018-12-08 09:33:00       642
feature-top
ප්‍රධාන නිදන කාමරය සඳහා ඉතාමත් සුදුසු දිශාවන් කිහිපයක් පවතිනවා. මෙම දශාවන් අතරින් වඩාත් සුදුසුම දිශාව වන්නේ නිරිත දිශාවයි. මීට අමතරව බටහිර, නැඟෙනහිර, උතුර, වයඹ සහ දකුණු දිශාද ප්‍රධාන නිදන කාමරය ලෙස භාවිත කළ හැකි බව පෙන්වා දෙනවා. ප්‍රධාන නිදන කාමරය නිසි දිශාවේ පිහිටුවා ගැනීම නිසා අපට සුවිශේෂී වූ යහපත් කරුණු රාශියක් ඉටුකර ගැනීමට හැකි වෙනවා.

ස්වාමි – භාර්යා අතර දැඩි බැඳීම. පින්වත් දරුවන් ලැබීම. ගෘම මූලිකයාට නිවෙස ප්‍රියවීම නිරෝගී සම්පත්තිය වර්ධනය වීම. ධනය ඉතිරි වීම. එසේම ප්‍රධාන නිදන කාමරය නුසුදුසු දිශාවක ස්ථාන ගතවීම නිසා ඉහත සඳහන් කළ යහපත් ප්‍රතිඵලවල අයහපත් පැත්ත වර්ධනය වීම නොවැළැක්විය හැකි බව පෙන්වා දෙමි. ගෘහයේ ඊශාන සහ ගිනිකොන දිශාවන්වල ප්‍රධාන නිදන කාමරය පිටිටුවීම ඉතාමත් අයහපත් බව පෙන්වා දෙමි. මීට අමතරව නිවෙසේ බ්‍රහ්ම පාදය යෙදෙන කාමරයද ප්‍රධාන නිදන කාමරය සඳහා ඉතාමත් අයහපත් වේ. එමෙන්ම මුළුතැන්ගෙට ඉහළින් හෝ පහළින් ඇති කාමරද ප්‍රධාන නිදන කාමරය ලෙස භාවිත කිරීමෙන් වැළකී සිටිය යුතුයි. ප්‍රධාන නිදන කාමරයේ ගෘහ අංග නිසි ලෙස ස්ථානගත කිරීම : නිසි දිශාවේ පිහිටුවා ගන්නා ඔබගේ ප්‍රධාන නිදන කාමරයේ ගෘහ අංග නිසි ලෙස පිහිටුවා ගන්න. ඒ සඳහා පහත උපදෙස් අනුගමනය කරන්න. නිදන ඇඳ : උතුරු දිශාවට හිස දමන ආකාරයට තබා නොගත යුතු අතර අනෙක් ඕනෑම දිශාවකට හිස පිහිටුවන ලෙස යෙදිය හැකිය. මෙහිදී බටහිර දිශාවද ඉතා යහපත්ය. ඔබගේ නිවෙස අනු දිශාවලට ඇත්නම් උතුරු දිශාවට හසු නොවන බැවින් හතර පැත්තටම ඇඳ හැරවිය හැකි වේ. බාල්කයක් හෝ යට ලීයක් යටට ඇඳ යෙදෙන විට සෑම විටම එයට සමාන්තරව ඇඳ තැබිය යුතු අතර ඡේදනය වන ලෙස නොතැබිය යුතුයි. බොක්ස් ඇඳවල් සුදුසු නැත. අල්මාරිය : අල්මාරිය තැබීමේදී උතුරට හෝ නැඟෙනහිරට විවෘත වන ලෙස තබන්න. නිවෙස අනුදිශාවලට නම් ඊශාන, ගිනිකොන හා වයඹට විවෘත වන ලෙස තැබිය යුතු අතර ගිනිකොන දිශාවට විවෘත වන ලෙස නොතැබිය යුතුයි.

කැඩපත තැබීම : මෙහිදී නිදන ඇඳ කැඩපතට දර්ශනය වන ලෙස තැබීම නොකළ යුතු අතර ඇඳේ නිදාගෙන සිටින විට කැඩපතින් ප්‍රතිබිම්බය පෙනීම අයහපත් වේ. මෙහිදී තිරරෙදි යොදා කැඩපත වැසීම කළහැකිය. වායුසමීකරණ යන්ත්‍රය : ඔබගේ ප්‍රධාන නිදන කාමරය සඳහා වායුසමීකරණය යන්ත්‍රයක් සවි කරන්නේ නම් එය කිසිම විටක ඊශාන දිශාවට සවි නොකිරීමට වගබලා ගත යුතුයි. වයඹ සහ ගිනිකොන දිශාව ඉතා යහපත්ය.

වර්ණ : ප්‍රධාන නිදන කාමරයට කිසිම විටක කළු වර්ණය සහිත තිර රෙදි සහ ටයිල් භාවිත නොකළ යුතු අතර ලා වර්ණ සෑම විටම යොදා ගන්න. ඉහත උපදෙස් පරිදි ඔබගේ ප්‍රධාන නිදන කාමරය විධිමත් කර ගතයුතු අතර ප්‍රධාන නිදන කාමරයේ ජලය රැඳවීම සුදුසු නොවන අතර ඔබගේ නිදන ඇඳ යෙදීමේදී සෑම විටම උතුරු, ඊශාන හා නැඟෙනහිර දිශා බලා අවදිවිය හැකි පරිදි ඇඳ යෙදිය යුතු වේ. උදෑසන අවදිවන විට එම දිශාවන්ට හැරී අවදිවීම කළ යුතු අතර ඔබගේ දෙපා බිම ගැටීමේදී දකුණු පාදය පළමුව පොළොව හා ස්පර්ශ විට යුතු අතර දෙවියන් බුදුන් සිහි කර සියලු ලෝක සත්ත්වයාට මෛත්‍රී කර දෙපා භූමියේ ස්පර්ශ කිරීම තුළින් ඔබගේ ශරීරය තුළට විශ්ව ශක්තිය කාන්දු වී සියලු යහපත් දෑ ඉටුවීමට හේතු වන බව මතක තබා ගන්න.

(under the courtesy of hirutv.lk blog web)

More News »