දෝෂ නො වන්නට නම් පළමුව දෝෂ හඳුනාගන්න

2020-05-25 06:48:00       823
feature-top
අලුතෙන් ඉදිකරන නිවෙසකට එහි අලංකාරය වාගේම වාස්තු විද්‍යාව පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීමත් අතිශය වැදගත් දෙයකි.

ඒ වාගේම සෑදු නිවෙසක ඇති වාස්තු දෝෂ නිවැරැදි කිරීමේදීත් “වාස්තු ගැළපීම” නිවැරැදිව කළ යුතුයි.

විශාල පරාසයක් පරා විහිදී යන මෙම විද්‍යාව කිසිම විටෙක ලඝු කරමින් විසඳුම් සොයන්න බැහැ. කාරණාවන් එකිනෙක බැඳුණු ජාලයක් පිළිබඳ සොයා බැලීම සහ දෝෂ සහිත තැන් නිවැරැදි කිරීමයි වාස්තු විශ්ලේෂණයක දී සිදුවන්නේ. එම නිසා මූලිකවම ඔබ දකින කාරණාවන් එකක්, දෙකක් හෝ කිහිපයක් ගැන පමණක් අවධානය යොමු කිරීමෙන් වාස්තු අවශ්‍යතාවය නිවැරැදිව ඉටු වෙන්නේ නැහැ. මේ ආකාරයට බොහෝ අය කටයුතු කිරීමෙන් තමාගේ නිවෙස වාස්තු අතින් නිවැරැදිව සාදා ඇතැයි සිතුවත්, ඇතැම් විට බලාපොරොත්තු වූ ප්‍රතිඵල නො ලැබෙන්නේ කාරණා අංග සම්පූර්ණ නොවූ නිසයි. ආවට ගියාට දෝෂ නිවැරැදි කරන්නට යාමෙන් තව දෝෂ කීපයක් එකතු වීමට හැකියාව පවතින බව ද සිතට ගන්න.

වාස්තු විද්‍යාව පැත්තෙන් දෝෂ ඇති කරගන්නා ආකාර කීපයක් ගැන මෙලෙස දැනුවත් වෙමු.

නිවෙසට සුදුසු වර්ග ඵලයක්

ඇත්තටම නිවැසියන්ට යාදෙන කාරණයක් වන නිවෙසේ වර්ගඵලය මුලදී තීරණය කිරීම අනිවාර්යය දෙයක්.

ගෘහ පින්ඩයටත් මෙහි යම් අනුකුලත්වයක් තිබෙනවා. නිවෙසක් හදන්න යන ඇතැමුන් විසින් සිදු කරන වැරැදි ක්‍රියාවක් ගැන ඔබේ දැනුවත්කම මෙහිදී වටිනවා.

එනම්, ඉඩමේ දිග හා පළල මැනගත් සටහනක්, පවුලේ අයගේ කේන්ද්‍ර සමඟ වාස්තුවේදියකු වෙත ඉදිරිපත් කර තමුන්ට ගැළපෙන නිවෙසේ වර්ග ප්‍රමාණය පමණක් ලබා ගැනීම (දිග සහ පළල පමණක්). බොහෝවිට

මෙය දෝෂ ඇතිකරන අවස්ථාවක්. මෙසේ ලබාගෙන දෙවනුව මෙම දිග හා පළල ප්‍රමාණය ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා වෙත ලබාදී නිවෙස තුළ තිබිය යුතු තමාගේ අවශ්‍යතාවන් එම වර්ගඵලය තුළ ගොනු කරන ලෙස ඔහුට පවසයි.

නිවෙස තුළ අන්තර්ගත කළ යුතු එම අවශ්‍යතාවන් “වර්ගඵලය” තුළට සිර කිරීමට උත්සාහ කිරීමෙන් සිදු වන්නේ ඇතැම්විට ඔබ නො දැනුවත්වම වාස්තු විද්‍යානුකුලව මහත් හානියක්.

නිවෙසේ දිග, පළල ගැළපුණු බව ඇත්ත. නමුත් එය එක් මුලික දෙයක් පමණයි. දිශාවන් අනුවත්, නිවෙසේ ඇතුළත ස්ථානීය වශයෙනුත් තම අවශ්‍යතා පෙළගස්වා ගත යුත්තේ නිවෙස තුළ අංගෝපාංගයන්ගෙන්ගේ මනා ගලා යාමක් සහිතවයි.

උදාහරණයක් ලෙස නිවෙසේ මුළුතැන්ගෙය වඩාත් උචිත ගිනිකොණ දිශාවට වුණත්, ඉඩමේ පිහිටීම මත හා ඊට අනුව නිවෙස සැලසුම් කිරීමේ දී නිවසේ ඉදිරි පසට කිට්ටුවෙන්ට මෙම ගිනිකොණ දිශාව පිහිටන්නට පුළුවන්.

දිශාවේ සුදුසු බව පමණක් හිතේ තියාගෙන සැලසුම සිදුකළහොත් ප්‍රායෝගිකව මුළුතැන්ගෙය භාවිත කිරීමේදී යම් යම් අපහසුතා ඇති වෙන්න පුළුවන්.

අප භාවිත කරන දේශීය වාස්තු විද්‍යාවට අනුව තවත් එක් දිශාවක් මුළුතැන්ගෙය සඳහා සුදුසුයි.

More News »