ෆෙන්ග් ෂුයි

ඔබ දැනගත යුතුම බාගුවා සටහනග මොකක්ද මේ බාගුවා සටහන කියන්නේ

ෆෙංෂුයි යනු ප්‍රබල විද්‍යාත්මක විෂයයක් බව ඔබට දැන් අමුතුවෙන් කියන්නට දෙයක් නැතග මෙහිදී

ෆෙංෂුයි විද්‍යාව යනු?

ෆෙංෂුයි විද්‍යාව යනු?

ලූනා කැලැන්ඩරය 1912 - 1930 දක්වා

ලූනා කැලැන්ඩරය 1912 - 1930 දක්වා

ලූනා කැලැන්ඩරය 1930 - 1950 දක්වා

ලූනා කැලැන්ඩරය 1930 - 1950 දක්වා

ලූනා කැලැන්ඩරය 1950 - 1970 දක්වා

ලූනා කැලැන්ඩරය 1950 - 1970 දක්වා

ලූනා කැලැන්ඩරය 1970 - 1990 දක්වා

ලූනා කැලැන්ඩරය 1970 - 1990 දක්වා

ලූනා කැලැන්ඩරය 1990 - 2011 දක්වා

ලූනා කැලැන්ඩරය 1990 - 2011 දක්වා

මිනිසාට සහ පෘථීවියට බලපාන සුළග සහ ජලය

 සුළගත් සහ ජලයත් අතර පවතින්නා වු මේ සම්බන්ධය ලොව පටන් ගත් දා සිට ඇති වුවකි

මිනිසා හා පෘථීවියට බලපාන ජලය හා සුළග 2

කෙටියෙන් දැක්වුවහෝත් පංච මහා ධාතුන්ගේ ශක්තතියේ ඇතුළත් දේ පහත සදහන් පරිදි දෙයාකරයකින් අපට බලපෑම් කරයි

අට දිසා චක්‍රය

අට දිසා චක්‍රය අනුව අංශක 360 ඇතුළත ගැබ් වී ඇති සතුන් දොළොස් දෙනෙකු විසින් ඒ ඒ දිසාවන් නියෝචනය කරනු ලබයි

ඔබව සංකේතවත් කරන සත්වයන් 12 දෙනා

අපව සංකේතවත් කරන මේ සතුන් දෙළොස් දෙනා අතර බේද ගැටලූ විරුද්ද වාදීකම් ඇති කරන සතුන් දොළොස් දෙනෙකුද ඇත

සිනාසෙන බුද්ධා චීන බුදුකෙනෙකු නොවෙයි

බහුවෙ සරණං යන්ති - ආරාම රක්ඛ චෙතියානි
පබ්බතානිච වනානිච - මනුස්සා බය තජ්ඣතා
බියෙන් තැති ගත් බොහෝ මනුෂ්‍යයෝ

ඔබගේ නිවසේ පවතින්නේ යහපත් ශක්තීන් දර?

නැකත පාඨකයන් fenshui හට යනු කවරාකාර වුවක්ද යන්න කෙටි විග්‍රහයක් කළෙමි මෙම විග්‍රහයේ ක‍්‍ය නැතහොත් ස යනුවෙන් හදුන්වනු ලබන ශක්තී ධරාව

ඔබේ පවුලේ අයෙකු රෝගී නම්

ෆෙංෂුයි අනුගාමිකයන්ගෙන් වැඩි දෙනා විශාල බදුන් මිලදී ගැනීමට කැමැත්තක් දක්වන බව අපි දනිමු පුමාණයෙන් ලොකු ගී ගයන බදුනක් නගන හඩ පහළ මට්ටමේ පවතින අතර උස්

More News »

add_one