අඟුරු මුට්ටියේ ෆෙංෂුයි රහස

2016-03-23 03:54:00       818
feature-top
අවශ්‍ය දේ

1. මැටි මුට්ටියක්
2. දර අඟුරු
3. මාලිමාවක්
ප්‍රතිඵල

මෙම ෆෙංෂුයි මැජික් එකෙන් ලැබෙන වාසිය නම් එම නිවෙසේ ඉන්නා අයගේ මුදල් වියදම් වීම පාලනය වීමයි. එනම් අධිකව මුදල් වියදම් වීම පාලනය වී මුදල් ඉතිරි කිරීමට හැකියාව ලැබීමයි.
මුදල් වියදම් වීම
අඩු කරවන ෆෙංෂුයි රහසක්...

මෙම ෆෙංෂුයි රහස මීට වසර ගණනාවකට කලින් මම හෙළි කළ ෆෙංෂුයි රහසක්. පොත්වලින් සහ ඊ.ඍ. එකෙන් මම මේක පැහැදිලි කළා. නමුත් දැන් විශාල පිරිසක් ෆෙංෂුයි ශාස්ත්‍රයට අලුතින් එකතු වෙලා ඉන්න නිසා මෙවර මෙම ක්‍රමය අංගසම්පූර්ණව නැවත ඉදිරිපත් කරන්න මම තීරණය කළා.
අමතර උපදෙස් 1
මෙම මුට්ටියේ අඟුරු මාස 5කට 6කට වරක් මාරු කරන්න. (පරණ අඟුරු ඉවත් කර අලුත් අඟුරු දාන්න.) ෆෙංෂුයි ලිතට අනුව සුබ දිනයකදී සුබ වේලාවකදී එය කළ යුතුයි.

අමතර උපදෙස් 2
මෙම ෆෙංෂුයි රහස පෘථිවි මූලධාතුවට සම්බන්ධයි. මැටි මුට්ටියක් (පොළොවෙන් ගත්තු දෙයක් - මැටි) ගන්නේ එම නිසයි. සෙරමික් හෝ පෝසිලේන් බඳුනක් ගන්නත් පුළුවන්. ලස්සන මැටි මුට්ටියක් ගන්නත් පුළුවන්. ප්ලාස්ටික් හෝ වීදුරු භාජන ගන්න එපා.

අමතර උපදෙස් 3
නිවෙසේ නිරිත දිශාවේ තිබෙන්නේ නාන කාමරයක් නම් නාන කාමරය ඇතුළේ අඟුරු මුට්ටිය තියන්න එපා. එය අසුබයි. එහෙම නම් සාලයේ මැද මාලිමාව තබා සාලයේ නිරිත දිශාවේ තියන්න. නිවෙසේ නිරිත දිශාව හදලා නැත්නම් (ඹ් හැඩැති නිවාස) සාලයේ නිරිත තියන්න.
1. ෆෙංෂුයි ලිතට අනුව ධන වාසනාව සහිත දිනයක් තෝරා ගන්න. එම දිනයේ සුබ වේලාවක් (රතු කොටු සහිත) තෝරාගන්න.

2. එම සුබ වේලාව තුළදී මැටි මුට්ටියට දර අඟුරු පුරවන්න. මුට්ටිය සම්පූර්ණයෙන්ම අඟුරුවලින් පුරවන්න.
3. නිවෙසේ මැද සොයා ගන්න. නිවෙසේ මැද සොයා ගන්නා ආකාරය ඔබ තවම දන්නේ නැතිනම් ඔබේ නිවෙසේ සැලැස්ම කොළයක ඇඳගෙන හෝ නිවෙසේ ප්ලෑන ෆෙංෂුයි මධ්‍යස්ථානයකට ගෙනි යන්න. මධ්‍යස්ථානයේ ළමයින් ඔබට මැද හොයා ගන්නා ආකාරය කියාදේවි.

4. මාලිමාව අතේ තබාගෙන නිවෙසේ මැද සිටගන්න. නිවෙසේ නිරිත දිශාව සොයා ගන්න. මාලිමාව බලන ආකාරය ඔබ තවම දන්නේ නැත්නම් ෆෙංෂුයි මධ්‍යස්ථානයකින් ඉගෙන ගන්න. (විනාඩි 3න් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්)

5. දැන් අඟුරු මුට්ටිය රැගෙන නිවෙසේ නිරිත දිශාවට යන්න. විනාඩියක පමණ කාලයක් අඟුරු මුට්ටිය අත් දෙකෙන් අල්ලා ගෙන "මුදල් ඉතිරි කිරීමට හැකියාව ලැබේවා" කියා සිතන්න.

6. දැන් අඟුරු මුට්ටිය නිවෙසේ නිරිත දිශාවේ තබන්න. බිමින් තියන්න පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් ගෘහ භාණ්ඩයක් උඩ තියන්නත් පුළුවන්.
මෙම රහස යුරෝපයෙත් ජනප්‍රියයි
නිරිත දිශාවේ අඟුරු මුට්ටියක් තැබීම සුබයි කියලා බි්‍රතාන්‍යයේ සුප්‍රකට ෆෙංෂුයි උපදේශකවරයෙක් වන ඉධ්ර්ර්ණීව් ඕඅර්ණීඑව් ඔහු විසින් රචිත ජ්ඡ්ව්ට් ඉඩ්උධ් ඉර්ණීඹ්උඊධ්ර්ණීව්ඉ ග්‍රන්ථයෙන් සඳහන් කර තිබෙනවා. ඔහු බි්‍රතාන්‍යය ගුවන් සේවය (ඕපඪබඪඵඩ ඒඪපඹචරඵ) පවා ෆෙංෂුයි කළ කීර්තිමත් ෆෙංෂුයි උපදේශකවරයෙක්.

වැදගත්
අඟුරු මුට්ටිය උඩින් වහන්න එපා.
අඟුරු මුට්ටිය කබඩ් එකකට දාලා වහන්න එපා.
බාල්කයක් හෝ මුදුන් ලීය යට තියන්න එපා.
බිමින් තියන්න පුළුවන්. උසකින් තියන්නත් පුළුවන්.

ගොඩක් පරණ අඟුරු ගන්න එපා. වෙන නිවෙසක අඟුරු ගන්න පුළුවන්.
නිවෙසේ හූනියම් හෝ මළගිය අයගේ දෝෂ තියෙනවා නම් එම නිවෙසට ෆෙංෂුයි රහස් බොහෝ විට කරන්නේ නැති බව මතක තබාගන්න.
මුට්ටිය කිරි උතුරන ප්‍රමාණයේ හෝ ඊට වඩා විශාල එකක් විය යුතුයි.

අමතර උපදෙස් 4
ඔබේ නිවෙසට වගේම ඔබේ ව්‍යාපාර ගොඩනැඟිල්ලටත් මෙය කළ හැකියි. කඩ සාප්පුවලටත් මෙය ඉතා සුදුසුයි. ඔබේ ඔෆිස් කාමරයෙන් අඟරු මුට්ටියක් තියන්න පුළුවන්.

අමතර උපදෙස් 5
මෙම මුට්ටිය හැමදාම තියන්නේ නිරිත දිශාවෙමයි. දිශාව කවදාවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ.

අමතර උපදෙස් 6
මෙම ෆෙංෂුයි රහසෙන් ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ එම නිවෙසේ ජීවත් වෙන අයට පමණයි. ඔබ ඉන්නේ පිටරට නම් හෝ වෙන පළාතක නම් ඔබ දැනට ඉන්න එම නිවෙසට මෙය කරන්න. ඔබ ඉන්නේ බෝඩිං කාමරයක නම් කාමරයේ නිරිත ගන්න.

Wmqgd .ekSu uu mqj;am; weiqfrks

More News »