ෆෙං - ෂුයි සමඟ නිවසේ අවකාශය සුවදායි කර ගන්නේ කෙසේද

2016-04-22 02:13:00       818
feature-top
1.ඔබගේ නිවසේ අවකාශයට නැවුම් විශ්ව ශක්තිය ලබා ගැනීමට උනන්දු වන්න.

එනම් නිවසේ අවකාශය තුළට නැවුම් මල්, නැවුම් වාතාශ්‍රය, මුළුතැන්ගෙහි මේසය මත නැවුම් පළතුරු හා නිවස තුළ සුන්දර නැවුම් ඡායාරූප යනාදිය එක් කර ගැනීමට උනන්දු වීමයි.

2.ඔබගේ ගෘහ භාණ්ඩ තිබෙන ස්ථාන නිතර අඟල් කීපයකින් හෝ වෙනස් කරන්න.

ඔබගේ ඇඳ වසර ගණනාවක් තිස්සේ එකම තැන නොතබන්න,එය අඟල් කීපයකින් හෝ වෙනස් කිරීම ඔබගේ කාමරයේ විශ්ව ශක්තිය ගමන් කරන ආකාරයේ වෙනසක් කිරීමට හේතු වනු ඇත.


3.රූපවාහිණිය නිදන කාමරයෙන් පිටත තබන්න.

4.ඔබ නිවසේ නාන කාමරයේ දොර වසා තබන්න.

නාන කාමරයේ හා ඒ අවට තිබෙන අනෙකුත් කාමර වල දොරවල් වසා තබන්න.ඒවා පිරිසිඳුව හා නැවුම්ව තබා ගැනීමට යුහුසුළු වන්න.

5.නිවසේ වාතාවරණට ගැලපෙන සැහැල්ලු ගීත නාදයන්ගෙන් නිවසේ අවකාශය පුරවන්න.

6.ඔබ හා ඔබගේ පවුලේ හෝ ඔබගේ සහකරු/කාරියගේ සුන්දර ඡායාරූප නිවසේ එල්ලා තබන්න.

7.පවුලේ සියලු සාමාජිකයන්ගේ අරමුණු වලට ගරු කරන්න.

නිවසේ සියලු දෙනාට ඔවුන්ගේ අරමුණු කරා ගමන් කිරීමට හැකි පරිසරයක් නිවසේ ගොඩනඟන්න.

More News »