උමා ඔය ව්‍යාපෘතියේ ගැටලු සොයා නිරීක්ෂණයක්
Sep 12, 2017 09.13am

විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් අද උමා ඔය ව්‍යපෘතියෙන් හානියට පත් ප්‍රදේශ පරික්ෂා කිරීමේ චාරිකවක නිරත වේ.

විගණකාධිපති ගාමිණි විජේසිංහ සඳහන් කළේ, ව්‍යාපෘතියේ වැඩ බිම් පැවැති ප්‍රදේශයේ ද එම කණ්ඩායම සංචාරය කිරීමට නියමිත බව ය.

උමා ඔය ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් පැන නැගී ඇති ගැටලු සහගත තත්ත්වය සහ එකී ව්‍යාපෘතියේ මුල් සැලසුම් කෙලෙස වෙනස් වූයේ ද යන්න පිළිබඳවත් ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමේදී යම් අක්‍රමිකතාවක් සිදුව ඇත්ද යන්න පිළිබඳවත් විගණකාධිපතිවරයා මේ වන විට පරික්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබේ.

එම පරික්ෂණයට අදාළ දත්ත සපයා ගැනීම සඳහා මෙම ක්ෂේත්‍ර චාරිකාව සිදු කරන බව විගණකාධිපතිවරයා සඳහන් කළේ ය.(දිනමිණ පුවත්පත ඇසුරෙනි)

Ads here
340 x 60