විද්‍යාව හා තාක්ෂණය​

ගෘහිණිය දැනගතයුතු විද්‍යාත්මක හේතු

* පරිසරය අධික ලෙස ශීතල වූ විට සමේ රෝම උද්දීපනය වී වේව්ලීම ඇතිවේ.අධික ශීතලකදී ශරීර උෂ්ණත්වයට වඩා

පළමු වරට ඩ්‍රෝන කැමරාවක සටහන් වූ ISS ඡායාරූප….

ඩ්‍රෝන කැමරාවක සටහන් වූ ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේ පළමු ඡායාරූප පෙළ ජපාන අභ්‍යවකාශ

 බැටරි සහ කේබල්

බැටරි ආයු කාලය

බැටරි ආයු කාලය පිළිබඳ සීමාවන් පවතින නිසා,

ජෛව විවිධත්ව මූලාශ්‍ර විනාශය

වායූ ගෝලයේ ඇතිවන වෙනස්කම් අනුව සිදුවන ස්වභාවික දේශගුණ විපර්යාස මෙන්ම තම භෞතික පරිසරයේ

ජීවිත බේරාගන්නා වැ‍වෙන රොබෝ
ලෝකයේ ප්‍රථම මෘදු රොබෝවරුන් අතරට තවත් නිර්මාණයක් එක් වේ

නොයෙක් විට රොබෝවරුන් මිනිසුන් අනුකරණය කරන බව පර්යේෂණ මගින් තහවුරු වී තිබේ. මිනිසුන්

More News »

add_one